Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 5 เม.ย. -8 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 23 มี.ค. -11 เม.ย. 2559 |พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 20 มี.ค. -1 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน (ป.ตรี ทุกสาขา)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 15 มี.ค. -23 มี.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสื่อแนวใหม่

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักการทูตปฏิบัติการ (55 อัตรา) (04 ธ.ค. – 24 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๗

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รวบรวมจำแนกประเภทและจัดระบบหนังสือสัญญา/สนธิสัญญา (27 ก.ย. – 14 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ ประจำกองวิทยุกระจายเสียง (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •