กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (20 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติงาน,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (4 – 30 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more