Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านพลศึกษา,ด้านแม่บ้าน) (2 – 10 ม.ค. 2557)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักจัดการงานทั่ว,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม,ด้านสามัญ),นักสังคมสงเคราะห์,พนักงานคุมประพฤติ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานพินิจ (ชาย),พยาบาลวิชาชีพ (25 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •