• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักพัฒนาสังคม,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 และ 3,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่ธุรการ,พี่เลี้ยง (21 – 27 มิ.ย. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 

  ตำแหน่ง

  • นักพัฒนาสังคม
  • ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3
  • ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • พี่เลี้ยง

  ปฏิบัติงานที่จังหวัด สมุทรปราการ,ชลบุรี,ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ตาก,เชียงใหม่,เพชรบุรี,ลพบุรี,นนทบุรี

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  วิธีการสมัครงานราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครสอบ

  ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2556 ในวันเวลาราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 ก.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักพัฒนาการเด็ก,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์,พี่เลี้ยง,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,นักพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,นักสังคมสงเคราะห์ (3 – 7 มิ.ย. 2556)

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 11/2556 ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 

  ตำแหน่ง

  • นักพัฒนาการเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา)
   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการปฐมวัย
  • ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม)
   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
  • พี่เลี้ยง (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย)
   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ)
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10)
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
  • นักพัฒนาสังคม (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12) (ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่การเยียวยาจังหวัดสงขลา)
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระัดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่)
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
  • นักสังคมสงเคราะห์ (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่)
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

  วิธีการสมัครงานราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :

  ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง

  ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน 2556 ในวัน-เวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มิ.ย. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!