Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรธรณี 43 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานบริการ,พนักงานช่วยสำรวจ,เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ,นายช่างสำรวจ,นายช่างศิลป์,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการช่างศิลป์,ภัณฑารักษ์,นักธรณีวิทยา,เจ้าหน้าที่บริหารงานพิพิธภัณฑ์,นักวิชาการทรัพยากรธรณี (29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •