Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นายช่างชลประทาน,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร,นายช่างสำรวจ,นายช่างเขียนแบบ,เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน,เจ้าพนักงานอุทกวิทยา,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการประมง,นักวิชาการเกษตร,วิศวกรชลประทาน,วิศวกรโยธา,วิศวกรเครื่องกล (06 ม.ค. – 14 ม.ค. 2557)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน,วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักอุทกวิทยาปฏิบัิติการ,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ (5 เม.ย. – 1 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างภาพปฏิบัติงาน (17 เม.ย. – 16 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •