กรมการศาสนา-งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เม.ย.-ก.ย.63

“กรมการศาสนา-งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวัน […]