• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 เม.ย. -10 เม.ย. 2559 |1,263 อัตรา หลายตำแหน่ง

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  “กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “

  ลิงค์: https://iqepi.com/34154/ หรือ
  ตำแหน่ง: 1,263 อัตรา หลายตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 1,263
  ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 เม.ย. – 10 เม.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

  คลิกที่ีนี่ ➡ ดูตำแหน่งที่เปิดรับแต่ละภาค/เขต

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,263 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-10 เมษายน 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  หัวข้อรับสมัครงาน หรือที่ http://job.pea.co.th ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของตำแหน่ง จำนวน และพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานได้

  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัิงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความประสงค์ที่จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ และสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 1,263 อัตรา แบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานของ PEA โดยมีรายละเอียดจำนวนอัตรา คุณสมบัติ และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังนี้

  1. PEA สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 143 อัตรา
  2. PEA ในส่วนภูมิภาค (12 เขต) จำนวน 1,120 อัตรา

  PEA เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-10 เมษายน 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์
  สมัครงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานราชการ ทั่วประเทศ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัคร สอบ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559 สอบ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 59 กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  :online
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ | สมัครออนไลน์ |
  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 348 อัตรา วิศวกร (ไฟฟ้า),นักบัญชี,พนักงานช่าง (ไฟฟ้า),พนักงานบัญชี (8 – 14 พ.ค. 2556)

  กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2556

  เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่และสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 348 อัตรา แบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดจำนวนอัตรา คุณสมบัติและเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังนี้

  1. ปฏิบัิติงานที่สำนักงานใหญ่ เปิดรับสมัครสอบ 42 อัตรา
  2. ปฏิบัติงานที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (หน่วยงานฝึกอบรม) 1 อัตรา
  3. ปฏิบัติงานใน่วนภูมิภาค (แบ่งเป็น 13 พื้นที่) จำนวน 305 อัตรา

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 

  • วิศวกร (ไฟฟ้า)
  • นักบัญชี
  • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
  • พนักงานบัญชี

  ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่ในการยื่นตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัคร
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี และประกาศนียบัตรทางการบัญชี และรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพ
   บัญชี 2
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี และประกาศนียบัตรทางการบัญชี และรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพ
   บัญชี 1

  คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร

  1. การไปยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครจะต้องไปยื่นเอกสารยังพื้นที่ตามที่ PEA กำหนด ซึ่งหากผู้สมัครท่านใดไม่ไปยื่นเอกสาร ยังพื้นที่ดังกล่าว PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัคร และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
  2. การยื่นเอกสารสมัครงาน จะต้องนำเอกสารตามที่ PEA กำหนดไว้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วนและถูกต้อง มิฉะนั้น PEA จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครท่าน
  3. สำหรับพนักงาน PEA ที่เข้ามาสอบคัดเลือกนั้น ไม่อนุญาตให้พนักงานเข้าสอบเพื่อใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่ง เช่น พบค. เป็น พชง., นบท. เป็น นบช. ฯลฯ
  4. ผู้สมัครจะต้องแต่งกายสุภาพเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ
  5. ขอให้ผู้สมัครคอยติดตามข่าวสารประกาศเรื่องต่างๆ โดยตลอดทาง Website นี้

  วิธีการสมัครงานราชการกฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) :

  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

   
   

  ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มิ.ย. 2556
  สอบวันที่: 23,30 มิ.ย. 2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) คลิกที่นี่

  pea_2556_01_page_01
  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3334 35 36