กปน.เพิ่มมาตรการ4+1ลดค่าน้ำประปาอีก20 %

“กปน.เพิ่มมาตรการ4+1ลดค่าน้ำประปาอีก20 %” ล […]