วันนี้มีอะไรใหม่

ติดตาม iqepi.com

Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ “ครูผู้สอน” (23-29 พ.ย.55)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ

ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :  ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน :  14020 บาท
ประเภท :  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรีทางการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร :  – ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรที่โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกำหนด
วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน :  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนที่สอบตามหลักสูตรในแต่ละภาคไม่ต่ำร้อยละ 50 และ ได้คะแนนทั้ง 3 ภาค ไม่ต่ำกว่าร้ายละ 60 โดยไม่ขึ้นบัญชี

เปิดรับสมัคร :  วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

กทม. ประกาศผลสอบข้อเขียน ภาค ก. และ ภาค ข. เป็น ขรก. กทม. ครั้งที่ 2/2555 ทุกตำแหน่ง

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

กรุงเทพมหาานคร ประกาศผลสอบข้อเขียน ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และผลการทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อม ทางร่างกายในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2555 

กำหนดวัน เวลาและสถานที่ยื่นหลักฐานสำหรับผู้สอบข้อเขียนได้ ตามประกาศฯ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด [กำหนดวัน เวลาและสถานที่ยื่นหลักฐานสำหรับผู้สอบข้อเขียนได้ ตามประกาศฯ
] แบบฟอร์มการยื่นหลักฐานและเอกสารของผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศฯ ผู้สอบข้อเขียนได้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามรายการ บ.101 – บ.103 พร้อมทั้งให้กรอกรายละเอียดและนำมายื่นพร้อมหลักฐานและเอกสารตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด 

กำหนดวัน เวลาและสถานที่ทดสอบสุขภาพจิตและทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสัมภาษณ์ (โดยวิธีการสอบข้อเขียน)

กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัคร สอบครูเทศบาล 57 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัคร สอบครู เทศบาล

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครู เทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2555

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2555

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครู เทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
3) สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 9 อัตรา
4)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
5)สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
6) สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
8) สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
9) สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา
10) สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 4 อัตรา
11) สาขาวิชาวัดผล จำนวน 1 อัตรา
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
13) สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
14) สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
15) สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
16) สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
17) สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2555

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบครู 

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ “ครูผู้สอน (พนักงานราชการ) โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว” (6-14 พ.ย. 55)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ

ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :  ครูผู้สอน (พนักงานราชการ) โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว
อัตราเงินเดือน :  14020 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือทางปริญญาวิชาชีพอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค. และ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :  – ความรู้ความสามารถ
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : 

เปิดรับสมัคร :  วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : 
Website :  http://www.spm7.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

กศน. เปิดสอบครู “ครู ศรช.” (29 ต.ค.-5 พ.ย. 55)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 36 อัตรา

 1. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 2. กศน.อำเภอนาบอน
 3. กศน.อำเภอทุ่งสง
 4. กศน.อำเภอหัวไทร
 5. กศน.อำเภอเชียรใหญ่
 6. กศน.อำเภอชะอวด
 7. กศน.อำเภอสิชล
 8. กศน.อำเภอพระพรหม
 9. กศน.อำเภอทุ่งใหญ่
 10. กศน.อำเภอท่าศาลา
 11. กศน.อำเภอขนอม
 12. กศน.อำเภอจุฬาภรณ์

สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-15.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

สอบข้อเขียนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช

สอบสัมภาษณ์ (ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) วันที 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ “ครูผู้สอน” (1-7 พ.ย.55)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ

ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :  ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน :  14,020 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาดนตรีศึกษา และเป็นปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4. สามารถอ่าน และเขียนอักษรเบลล์ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  1.ปฏิบัติงาน ครูผู้สอน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
2.การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :  – ความรู้ความสามารถ
1.ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 2.ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– ทักษะ
ความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ ทักษะทางด้านการเรียนการสอน วิชาเฉพาะวุฒิ ฯลฯ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและเสียสละ การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี การประสานงาน การให้บริการ และการทำงานเป็นทีม
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรร ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร

เปิดรับสมัคร :  วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สตช. ประกาศผลสอบ “นายสิบตำรวจ” 2555

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2555

สาย อำนวยการและสนับสนุน

บช.ศ. ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2555 จำนวน 400 อัตรา คลิกที่นี่

 

สตม. ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2555 จำนวน 100 อัตรา คลิกที่นี่

สายป้องกันและปราบปราม

เว็บไซต์

 

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

ก.ค.ศ.เห็นชอบกำหนดอัตราเงินเดือนครูแรกบรรจุ 15,000 บาท

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

ศึกษาธิการ– ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่3/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามนโยบายรัฐบาล 15,000 บาทสำหรับครูผู้ช่วย และปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ รวมทั้งปรับร่าง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

 
 

 • เห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามนโยบายรัฐบาล สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.จ.เชียงใหม่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) เปิดสอบ งานราชการ “ครู,ธุรการ,ช่างโยธา,บันทึกข้อมูล,พัสด” (25 ต.ค.-9 พ.ย.55)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

งานราชการ เปิดสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559) รวมทั้งสิ้น 59 อัตรา

ตำแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 22 อัตรา ดังนี้

ครูอัตราจ้าง สังกัดโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จำนวน 2 อัตรา
– ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
– ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา
ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 7 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 37 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 17 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 3 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 12 อัตรา
พนักงานขับเรือยนต์หรือนายท้ายเรือ จำนวน 2 อัตรา
สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี,ปวส.,ปวท.,ปวช.

ผู้สนใจสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 – 9 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ โดยการรับสมัครครั้งนี้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.จ.เชียงใหม่)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบคลิกที่นี่

 

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •