วันนี้มีอะไรใหม่

ติดตาม iqepi.com

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ช่วยเภสัชกร (บัดนี้ – 31 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน

ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
หน่วยงาน : งานเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 1. เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
2. ไม่จำกัดอายุ
3. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไม่จำกัดสาขา
4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
5. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการได้
6. ต้องมีประสบการณ์ทางด้านเภสัชกรรมอย่างน้อย 1 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ : 1. บันทึกข้อมูลใบสั่งยาลงคอมพิวเตอร์
2. จัดยาตามใบสั่งของแพทย์
3. ตรวจสอบวันหมดอายุของยา
4. แบ่งบรรจุยา
5. จัดเตรียมเติมยาขึ้นชั้นวางยา
6. รับยาจากบริษัทและเก็บยาเข้าคลัง
7. บันทึกข้อมูลการรับยาลงคอมพิวเอตร์ ออกใบตรวจรับพัสดุ
8. จัดยาตามใบเบิกยาขากหน่วยงานต่าง ๆ
9. ทำรายงานการรับ – จ่ายยยาของคลังยา
10. รายงานการใช้สุราสามทับ
11. ตรวจสอบยอดวัสดุคงคลัง
12. ติดต่อประสานงานกับบริษัทยา
13. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (จำนวน 1 วัน) สำหรับผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน
อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 10,200 บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยมหิดล :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.gj.mahidol.ac.th/ หรือ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ และส่งใบสมัครไปที่ E-mail Address: aphirada.tar@mahidol.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ/ใบสมัครสอบคลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มศว. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ วิศวกร,ช่างเทคนิค (1 – 31 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 2708 และตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 0915 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 


ตำแหน่งที่ 1 วิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2708
ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0915
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่งที่ 1 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท
ตำแหน่งที่ 2 10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 วิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2708
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาวิศวกรรม สำรวจ กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0915
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีมีประสบการณ์ทำงานสายวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 วิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2708
1. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ หลังการใช้งาน
2. รวบรวมเอกสารข้อมูลและจัดทำประวัติเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
3. คำนวณรายการและประมาณราคากลางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งซ่อมและสร้าง
4. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยอาจารย์ผู้สอนในการช่วยสอนวิชาปฏิบัติการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธา เช่น การถอดแบบ ประมาณราคา การสำรวจภาคสนาม การเขียนและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการวิจัย เช่น วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เก็บข้อมูลทางวิจัยใน งานสนาม
6. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยอาจารย์ในการทำงานบริการวิชาการ
7. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0915
1. จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการเรียนการสอน
2. ควบคุมแนะนำการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
3. ดูแลรับผิดชอบ ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ หลังการใช้งาน
4. ดูแลการเปิด-ปิดห้องปฏิบัติการต่างๆ
5. บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ดี
6. รวบรวมเอกสารข้อมูล และจัดทำประวัติคู่มือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
7. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
8. งานรับทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง
9. งานบริการวิชาการ
10. งานช่วยวิจัย
11. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
12. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทุกเดือน พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ วิศวกรรมศาสตร์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 22018

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวท. เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ACHIEVED : MSM รอบ SSF (บัดนี้ – 23 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ACHIEVED : MSM รอบ SSF จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ

1.ตำแหน่งผู้ประสานงานภาคสนาม (Field Supervisor) จำนวน 1 อัตรา

ประจำสำนักงานโครงการฯ กรุงเทพมหานคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมองค์กรภาคี เครือข่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามในแต่ละจังหวัด รับผิดชอบการประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ตามแผนการปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

– ประสานงานการดำเนินโครงการกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมเครือข่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามในแต่ละจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของโครงการ

– จัดทำแผนกิจกรรมโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเสนอต่อผู้จัดการโครงการ

– นำเสนอแผนการปฏิบัติงานโครงการ จัดเก็บข้อมูล และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเสนอผู้จัดการโครงการ

– ศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาโครงการ

– พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานโครงการฯ

– ร่วมงานกับหน่วยงาน องค์กรภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ประเมินผลโครงการ

– เข้าร่วมการประชุมการอบรมและการดำเนินกิจกรรมโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

– พัฒนางานวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ

– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

– อายุไม่เกิน 45 ปี

– หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– มีความสามารถในการวิเคราะห์แผนงาน และปัญหางานอย่างมีส่วนร่วม

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

– สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

– สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.ตำแหน่งผู้ช่วยประสานแผนงานโครงการ (Program Assistant Coordinator) จำนวน 1 อัตรา

ประจำสำนักงานโครงการฯ กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยประสานแผนงานโครงการ และดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อผลักดันให้เกิด

การยอมรับ สนับสนุน โดยมีเครือข่ายการทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม

และเครือข่าย รับผิดชอบการประสานแผนงานของโครงการฯตามแผนการปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

– ช่วยประสานแผนงานกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม และเครือข่ายเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของโครงการฯ

– จัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการฯ จัดเก็บข้อมูล และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเสนอผู้จัดการโครงการฯ

– ช่วยดำเนินกิจกรรมส่วนกลางโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการฯและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเสนอต่อผู้จัดการโครงการฯ

– เข้าร่วมการประชุมการอบรม และการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมปัญหาอุปสรรคตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป

– ร่วมงานกับหน่วยงาน องค์กรภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ประเมินผลโครงการฯ

– พัฒนางานวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ

– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– อายุไม่เกิน 45 ปี

– หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– มีความสามารถในการวิเคราะห์แผนงาน และปัญหางานอย่างมีส่วนร่วม

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

– สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

– สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน เอชไอวี/เอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวท.(ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์) เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการประสานงานภาคสนาม (บัดนี้ – 16 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์
โดยบูรณาการการจัดบริการเชิงรุกและเครือข่ายการทำงานให้เข้าสู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดให้ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติงานใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม (Outreach Coordinator)ประจำศูนย์ดร็อปอิน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่โครงการ รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการ

3. เตรียมการ อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายในการรับบริการ ณ ศูนย์ดร็อปอิน(Drop-in centre)ทั้ง เรื่องการให้ความรู้ การให้การปรึกษา การแจกถุงยางอนามัย การให้การปรึกษา (VCCT) และการส่งต่อไปรับบริการด้านการแพทย์

4. จัดทำแผนงานกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Educators)และอาสาสมัครภาคสนาม (Outreach Volunteer)

5. กำกับ ดูแลติดตามการทำงานของ Peer Educators และ Outreach Volunteersให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ

6. รวบรวม ติดตามรายงานของ Peer Educators และ Outreach volunteers พร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคเสนอผู้บังคับบัญชา

7. ตรวจสอบการใช้จ่ายของ Peer Educators และ FSW Volunteers ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

8. เป็นวิทยากร/ผู้ปฏิบัติงานในการฝึกอบรม สัมมนากลุ่มเป้าหมายและดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

9. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในการพัฒนากิจกรรมโครงการและพัฒนางานวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ

10. ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นดำเนินการประเมินผลโครงการ

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

3. มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

4. เพศชายจะต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวท เปิดรับสมัครงาน รองผู้อำนวยการสมาคมฯ,ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ (บัดนี้ – 17 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสมาคมฯ จำนวน1อัตราโดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการของสมาคมฯ ช่วยผู้อำนวยการสมาคมฯ รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานช่วยผู้อำนวยการสมาคมฯ ทั้งด้านการบริหารจัดการและงานวิชาการ ตลอดจนงานอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารองค์กรและจัดการโครงการ อย่างน้อย 5 ปี

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

4. มีความรู้ด้าน ITเป็นอย่างดี

5. เป็นผู้มีประสบการณ์บริหารโครงการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี การระดมทุน

6. เป็นผู้มีจริยธรรมและมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์
 


สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ จำนวน 1อัตรา โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กำกับ ดูแล งานด้านการวางแผน ติดตาม ประเมินผล จัดทำฐานข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย

เพื่อพัฒนาโครงการและหาทุน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. กำกับ ดูแล จัดทำแผนงานและงบประมาณ กำกับ ดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

2. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ

3. กำกับ ดูแล วางระบบฐานข้อมูลของ สวท เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาโครงการ

การประเมินผล และระบบการรายงานโครงการ

4. กำกับ ดูแล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาโครงการ

5. กำกับ ดูแล ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการและจัดหาแหล่งทุน

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. อายุ 35 ขึ้นไป หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนและประเมินผล ไม่น้อยกว่า 5ปี

4. สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ จำนวน 1อัตรา โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ ตามความรับผิดชอบที่ผู้อำนวยการสำนักแผนงานฯ มอบหมาย

2. รับผิดชอบดำเนินงานจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติงาน ประสานงานกับโครงการต่างๆเพื่อจัดทำแผนงานและรายงานผลการดำเนินงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ กำกับ ดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. กำกับ ดูแล การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล การจัดทำทะเบียน และงานเอกสารต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา

4. กำกับ ดูแล การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

5. ติดตามและให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่แผนงานและพัฒนาโครงการ

6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาโครงการ

7. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการและจัดหาแหล่งทุน

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. อายุ 35 ขึ้นไป หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนและประเมินผล ไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 2รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 136 (นายยงยุทธ) โทรสาร 0-2561-5130

หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th ppat.bkk@gmail.com

และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

อบต.แวงดง มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1 – 23 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อบต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2556 ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา

๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.๒.๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒.๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

อบต.โมโกร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย,บุคลากร,นัวกิชาการเงินและบัญชี,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานพัสดุ (3 – 29 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อบต.โมโกรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง

 • ครูผู้ช่วย 12 อัตรา

  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
  • กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • กลุ่มวิชาภาษาัอังกฤษ
  • กลุ่มวิชาการประถมศึกษา
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย
  • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 • บุคลากร
 • นักวิชาการเงินแบะบัญชี
 • นายช่างโยธา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ

วิธีการสมัครงานราชการอบต.โมโกร :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร หมู่ที่ 2 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

เทศบาลเมืองบ้านดุง (อุดรธานี) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่เทศกิจ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักวิชาการสุขาภิบาล,นักวิชาการศึกษา,วิศวกรโยธา (22 เม.ย. – 14 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เทศบาลเมืองบ้านดุง (อุดรธานี)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

เทศบาลเมืองบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง จำนวน 10 อัตรา ดังต่อไปนี้

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1

 • เจ้าหน้าที่เทศกิจ

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2

 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
 • นายช่างโยธา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 • นักวิชาการสุขาภิบาล
 • นักวิชาการศึกษา
 • วิศวกรโยธา

วิธีการสมัครงานราชการเทศบาลเมืองบ้านดุง (อุดรธานี) :

สมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (1 – 10 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง :

 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการป้องกันและปราบปราม และหรือสืบสวน สอบสวน 2 อัตรา
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหาร และการจัดการ 2 อัตรา
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด 1 อัตรา
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการงบประมาณ การเงิน และหรือการส่งกำลังบำรุง 2 อัตรา
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 36,780 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี,ปริญญาโทหรือปริญญาเอก **อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี**
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ
๒. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ
๓. มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการ
4.ทั้งนี้ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ตามข้อ 1 – 3 ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจาก หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ หรือมีผลงานตามแบบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ตามเอกสารหมายเลข 2 อย่างน้อย ๒ ชิ้น ทั้งนี้ แนบเอกสารอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ด้านการป้องกันและปราบปราม และหรือสืบสวน สอบสวน
1. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์การอำนวยการ ควบคุม สั่งการเกี่ยวกับงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และหรือสืบสวน สอบสวนคดีอาญา การสั่งคดี งานตำรวจชุมชนการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ด้านสืบสวน สอบสวนหรือ และป้องกันปราบปรามยาเสพติด ด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ และถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ
2. รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอข้อคิดเห็น จุดดีจุดด้อยพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการใดๆ
3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานป้องกันและปราบปราม และหรือสืบสวน สอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

– ด้านการบริหาร และการจัดการ
1. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์การอำนวยการ ควบคุม สั่งการเกี่ยวกับ งานด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน ด้านอำนวยการ สนับสนุน เทคนิค หรือปฏิบัติการ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานสวัสดิการ งานการวางแผนในด้านต่างๆ และถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ
2. รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอข้อคิดเห็น จุดดีจุดด้อยพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการใดๆ
3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานด้านการบริหาร และการจัดการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

– ด้านการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
1. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์การอำนวยการ ควบคุม สั่งการเกี่ยวกับด้านงานตรวจพิสูจน์หลักฐานโดยเฉพาะงานการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี และถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ
2. รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอข้อคิดเห็น จุดดีจุดด้อยพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการใดๆ
3. ประสานงานด้านการพิสูจน์อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

– ด้านการงบประมาณ การเงิน และหรือการส่งกำลังบำรุง
1.ให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์การอำนวยการ ควบคุม สั่งการเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงบประมาณ การตั้งคำของบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ และการแก้ปัญหา ข้อขัดข้องเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ ด้านการเงินและหรือการส่งกำลังบำรุงและถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ
2. รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอข้อคิดเห็น จุดดีจุดด้อยพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการใดๆ
3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานงบประมาณ การเงิน และหรือการส่งกำลังบำรุง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

– ด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติ
1. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ การอำนวยการ ควบคุม สั่งการเกี่ยวกับงานการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรในบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติ และถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ
2. รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอข้อคิดเห็น จุดดีจุดด้อยพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการใดๆ
3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน : –

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน และครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน 2. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ได้จากการประเมิน 2.1 เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกัน ผู้มีคะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2.2 ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน ครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2.3 ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาจากคะแนนการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนจากหัวข้อ 5.2.1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2.4 ถ้าคะแนนจากหัวข้อ 5.2.1 เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากหัวข้อ 5.2.2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2.5 ถ้าคะแนนจากหัวข้อ 5.2.2 เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากหัวข้อ 5.2.3 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2.6 ถ้าคะแนนจากหัวข้อ 5.2.3 เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 022051431

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: 7 มิ.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •