วันนี้มีอะไรใหม่

  ฝากประชาสัมพันธ์ actcorner.com by iqepi.com

  ติดตาม iqepi.com

 • ไม่มีหมวดหมู่

  สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -07 มี.ค. 2557  ,นักอาชีวบำบัด

  "สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -07 มี.ค. 2557  ,นักอาชีวบำบัด"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12774 หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักอาชีวบำบัด
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 18,000
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 07 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


  สมัครงาน สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ งานราชการ สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ รับสมัคร สอบ สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ 2557 สอบ สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ 57 สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ไม่มีหมวดหมู่

  รพ.ตากสินมหาราช เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -14 มี.ค. 2557  ,นักกิจกรรมบำบัด

  "รพ.ตากสินมหาราช เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -14 มี.ค. 2557  ,นักกิจกรรมบำบัด"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12773 หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักกิจกรรมบำบัด
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 19,500
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 14 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สมัครงาน รพ.ตากสินมหาราช งานราชการ รพ.ตากสินมหาราช รับสมัคร สอบ รพ.ตากสินมหาราช 2557 สอบ รพ.ตากสินมหาราช 57 รพ.ตากสินมหาราช เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ รพ.ตากสินมหาราช :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมประมง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -14 มี.ค. 2557  ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 2

  "กรมประมง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -14 มี.ค. 2557  ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 2"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12772 หรือ
  ตำแหน่ง: ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 2
  ระดับการศึกษา:
  อัตราเงินเดือน: 11,280
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ชุมพร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 14 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ หรือชั้นหนึ่งพิเศษชำนาญงาน หรือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งจากกรมเจ้าท่า

  สมัครงาน กรมประมง งานราชการ ชุมพร กรมประมง รับสมัคร สอบ กรมประมง 2557 สอบ กรมประมง 57 กรมประมง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 25 ก.พ. -07 พ.ค. 2557  ,เภสัชกรปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์

  "กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 25 ก.พ. -07 พ.ค. 2557  ,เภสัชกรปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12771 หรือ
  ตำแหน่ง: ,เภสัชกรปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
  อัตราว่าง: 10
  ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.พ. – 07 พ.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ตําแหน่ง
  เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม จํานวน 3 ตําแหน่ง
  – อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,800 – 17,380 บาท สําหรับวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกวา 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  – อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 สําหรับวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกวา 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
   
  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานรังสีวิทยา จํานวน 2 ตําแหน่ง
  – อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500
   
  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล จํานวน 5 ตําแหน่ง
  – อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

  สมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข งานราชการ อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร สอบ กระทรวงสาธารณสุข 2557 สอบ กระทรวงสาธารณสุข 57 กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมประมง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -19 มี.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ประมง

  "กรมประมง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -19 มี.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ประมง "

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12770 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประมง
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 11,280
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 19 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน่วยงาน/สังกัด: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

  สมัครงาน กรมประมง งานราชการ ลพบุรี กรมประมง รับสมัคร สอบ กรมประมง 2557 สอบ กรมประมง 57 กรมประมง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ไม่มีหมวดหมู่

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 3 -21 มี.ค. 2557  ,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ,นักประชาสัมพันธ์ ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ

  "สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 3 -21 มี.ค. 2557  ,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ,นักประชาสัมพันธ์ ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12769 หรือ
  ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ,นักประชาสัมพันธ์ ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
  อัตราว่าง: 10
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 21 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)

  อัตราเงินเดือน : 0 บาท

  ประเภท :

  จำนวนตำแหน่งว่าง : – ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : – ปวช.

  – ปริญญาตรี

  รายละเอียดวุฒิ : ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา

  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถิติ

  ๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  1.2 นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชา

  วารสารศาสตร์และสื่อมวลชน

  ๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  1.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา

  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

  ๒) มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

  ๓) มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

  1.4 เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 3 อัตรา

  อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,50๐ บาท

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  ๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

  ๒) มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ

  ๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้

  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)

  – ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน

  (๑๐๐ คะแนน) และการทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (๑๐๐ คะแนน)

  – ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

  ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่าน

  ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์

  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)

  – ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)

  – ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

  ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่าน

  ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์

  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับ

  ตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

  ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ โดยได้คะแนนการสอบ สัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

  สมัครงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง งานราชการ กรุงเทพ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร สอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2557 สอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 57 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 26 ก.พ. -14 มี.ค. 2557  ,นายช่างโยธา,นักวิชาการสาธารณสุข

  "กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 26 ก.พ. -14 มี.ค. 2557  ,นายช่างโยธา,นักวิชาการสาธารณสุข"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12767 หรือ
  ตำแหน่ง: ,นายช่างโยธา,นักวิชาการสาธารณสุข
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.พ. – 14 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยจังหวัดสมุทรสาครประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงนราชการทั่วไป

  ตำแหน่ง นายช่างโยธา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

  สมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข งานราชการ สมุทรสาคร กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร สอบ กระทรวงสาธารณสุข 2557 สอบ กระทรวงสาธารณสุข 57 กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ไม่มีหมวดหมู่

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 04 มี.ค. -04 พ.ค. 2557  นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

  "ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 04 มี.ค. -04 พ.ค. 2557  นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12766 หรือ
  ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
  อัตราเงินเดือน: 21,000-23100
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 04 มี.ค. – 04 พ.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาระบบราชการ วุฒิปริญญาเอก)
  อัตราเงินเดือน : 21,000-23100 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : ทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
  2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล Best Practice และความรู้จากต่างประเทศ เพื่อนำแนวคิดของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการไทย
  3. การให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางและวิธีการในการพัฒนาระบบราชการด้านต่างๆ แก่ส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน
  4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
  5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
  6. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานช่วยอำนวยการ
  7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น 

  สมัครงาน ก.พ.ร. งานราชการ ก.พ.ร. รับสมัคร สอบ ก.พ.ร. 2557 สอบ ก.พ.ร. 57 ก.พ.ร. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร. :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  

  ใบสมัคร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ไม่มีหมวดหมู่

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 04 มี.ค. -04 เม.ย. 2557  นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

  "ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 04 มี.ค. -04 เม.ย. 2557  นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12765 หรือ
  ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
  อัตราเงินเดือน: 17,500-23,150
  อัตราว่าง: 9
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 04 มี.ค. – 04 เม.ย. 2557
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาระบบราชการ วุฒิปริญญาโท)

  อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

  รายละเอียดวุฒิ : ทุกสาขาวิชา

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอเพื่อเสนอความเห็น

  ต่อคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

  2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล Best Practice และความรู้จากต่างประเทศ เพื่อนำแนวคิดของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการไทย

  3. การให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางและวิธีการในการพัฒนาระบบราชการด้านต่างๆ แก่ส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน

  4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ

  5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

  6. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานช่วยอำนวยการ

  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น 


  ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์

  อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

  รายละเอียดวุฒิ : ทุกสาขาวิชา

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ.ร. หรือที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาระบบราชการ เพื่อช่วยในการจัดทำข่าวสาร เอกสารความรู้ต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

  2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงานของสำนักงาน ก.พ.ร. หรืองานการพัฒนาระบบราชการ ผ่านทางสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อวิทยุ

  สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

  3. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของสำนักงาน ก.พ.ร. หรืองานพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ

  4. ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงาน ก.พ.ร. หรืองานการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง ตามหลักวิชาการและความเหมาะสมในแง่มุมของการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

  5. ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ

  ในสาขาต่าง ๆ สื่อมวลชน ฯลฯ เพื่อสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายในการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านั้น

  6. ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ หรือคำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงาน ก.พ.ร. หรืองานการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง แก่ข้าราชการทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งประชาชนทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย

  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)

  อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท

  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

  รายละเอียดวุฒิ : ทุกสาขาวิชา

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน อัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน การเลื่อนระดับตำแหน่ง

  2. ดำเนินการสรรหา การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้าง การโอนย้ายข้าราชการ การว่าจ้างลูกจ้าง การให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี

  3. การรวบรวมข้อมูลข้าราชการและลูกจ้าง การตรวจสอบข้อมูล การจัดทำทะเบียน ประวัติข้าราชการ รวมถึงจัดทำสรุปข้อมูล การจัดทำสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล

  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการและลูกจ้าง การจัดข้อมูลเพื่อประกอบการคัดเลือกและจัดส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก การดำเนินการขอรับการจัดสรรทุนและการคัดเลือกข้าราชการที่เห็นควรได้รับทุน

  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสิทธิประโยชน์ต่างๆ การออกจากราชการของข้าราชการ การดูแลสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ การให้ได้รับบำเหน็จบำนาญ การควบคุมการลา การจัดสวัสดิการข้าราชการ งานพิธีการ

  6. จัดหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานด้านบุคคลให้กับหน่วยงานเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของข้าราชการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำได้

  7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น 


  ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาระบบราชการ วุฒิปริญญาเอก)

  อัตราเงินเดือน : 21,000-23100 บาท

  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

  รายละเอียดวุฒิ : ทุกสาขาวิชา

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

  2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล Best Practice และความรู้จากต่างประเทศ เพื่อนำแนวคิดของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการไทย

  3. การให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางและวิธีการในการพัฒนาระบบราชการด้านต่างๆ แก่ส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน

  4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ

  5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

  6. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานช่วยอำนวยการ

  7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น 

  สมัครงาน ก.พ.ร. งานราชการ กรุงเทพ ก.พ.ร. รับสมัคร สอบ ก.พ.ร. 2557 สอบ ก.พ.ร. 57 ก.พ.ร. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร. :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  

  ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 08 เม.ย. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!