วันนี้มีอะไรใหม่

  ฝากประชาสัมพันธ์ actcorner.com by iqepi.com

  ติดตาม iqepi.com

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -28 ก.พ. 2557  นายช่างภาพปฏิบัติงาน

  "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -28 ก.พ. 2557  นายช่างภาพปฏิบัติงาน"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12714 หรือ
  ตำแหน่ง: นายช่างภาพปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 9,400-12,650
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างภาพปฏิบัติงาน

  ตามืที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีประกาศรับสมัคร นายช่างภาพ จำนวน 2อัตรา เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย จึงขยายเวลาการรับสมัครถถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

  สมัครงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัคร สอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2557 สอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 57 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 07 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 25 ก.พ. -17 มี.ค. 2557  83 อัตรา

  "สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 25 ก.พ. -17 มี.ค. 2557  83 อัตรา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12711 หรือ
  ตำแหน่ง: 83 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,000
  อัตราว่าง: 83
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.พ. – 17 มี.ค. 2557
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ จะบรรจุและแต่งตั้งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งบรรจุตามลำดับที่สอบแข่งขันได้

  • รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 25 อัตรา
  • รหัส 12 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) จำนวน 27 อัตรา
  • รหัส 13 ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) จำนวน 23 อัตรา
  • รหัส 14 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  • รหัส 15 ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษษปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

  **ไม่รับโอน

  สมัครงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน งานราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัคร สอบ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2557 สอบ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 57 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครไ้ดทางอินเตอร์เน็ต ชำระค่าธรรมเนียมในการสอบถึงวันที่ 18 มีนาคม 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 01 เม.ย. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

  อบจ.ระยอง เปิดรับสมัครสอบ [ ] 13 -25 ก.พ. 2557  พนักงานจ้าง 30 ตำแหน่ง 81 อัตรา

  "อบจ.ระยอง เปิดรับสมัครสอบ [ ] 13 -25 ก.พ. 2557  พนักงานจ้าง 30 ตำแหน่ง 81 อัตรา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12710 หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานจ้าง 30 ตำแหน่ง 81 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 5,340-8,340
  อัตราว่าง: 81
  ปฏิบัติงานที่: ระยอง
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 – 25 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนนจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริาหรส่วนจังหวัดระยอง

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 30 ตำแหน่ง รวม 81 อัตรา

  ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
  2. ผู้ช่วยนิติกร
  3. ผู้ช่วยบุคลากร
  4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน
  6. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
  7. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  8. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  9. ผู้ช่ยพยาบาลวิชาชีพ
  10. ผู้ช่วยบรรณารักษ์
  11. ผู้ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  12. ผู้ช่วยครู เอก ปฐมวัย ดนตรีสากล ประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ คหกรรม แนะแนว ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม อังกฤษ ดนตรีคีตป์ไทยศึกษา
  13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
  14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  16. ผู้ช่วยนายชา่งโยธา
  17. ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง
  18. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
  19. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  20. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  21. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  22. ผู้ช่วยชีวิตคน
  23. พนักงานขับรถยนต์
  24. พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ
  25. พนักงานขับรถยนต์มินิบัส
  26. พนักงานขับเรื่องจักรกลขนาดหนัก
  27. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  28. คนงานประจำสนามกีฬา จ.ระยอง
  29. นักการ
  30. คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

  สมัครงาน อบจ.ระยอง งานราชการ ระยอง อบจ.ระยอง รับสมัคร สอบ อบจ.ระยอง 2557 สอบ อบจ.ระยอง 57 อบจ.ระยอง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงาน  อบจ.ระยอง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

  อบต.สายตะกู จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 13 ก.พ. -06 มี.ค. 2557  ระดับ 1,2,3 จำนวน 12 อัตรา

  "อบต.สายตะกู จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 13 ก.พ. -06 มี.ค. 2557  ระดับ 1,2,3 จำนวน 12 อัตรา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12709 หรือ
  ตำแหน่ง: ระดับ 1,2,3 จำนวน 12 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
  อัตราว่าง: 12
  ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ก.พ. – 06 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศองค์การบริาหรส่วนตำบลสายตะกู เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  ด้วยองค์การบริหารส่นวตำบลสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา

  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน รวม 12 อัตรา

  1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
  2. เจ้าพนักงานธุรการ 2
  3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
  4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
  5. เจ้าพนักงานพัสดุ 2
  6. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
  7. นักวิชาการคลัง 3
  8. นักวิชาการเกษตร 3

  สมัครงาน อบต.สายตะกู จ.บุรีรัมย์ งานราชการ บุรีรัมย์ อบต.สายตะกู จ.บุรีรัมย์ รับสมัคร สอบ อบต.สายตะกู จ.บุรีรัมย์ 2557 สอบ อบต.สายตะกู จ.บุรีรัมย์ 57 อบต.สายตะกู จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.สายตะกู จ.บุรีรัมย์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทร.044666249

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

  อบต.นิคม จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 13 ก.พ. -06 มี.ค. 2557  ระดับ 1, ระดับ 2, ระดับ 3 รวม 12 ตำแหน่ง 13 อัตรา

  "อบต.นิคม จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 13 ก.พ. -06 มี.ค. 2557  ระดับ 1, ระดับ 2, ระดับ 3 รวม 12 ตำแหน่ง 13 อัตรา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12708 หรือ
  ตำแหน่ง: ระดับ 1, ระดับ 2, ระดับ 3 รวม 12 ตำแหน่ง 13 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-12,560
  อัตราว่าง: 13
  ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ก.พ. – 06 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เร่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปี พ.ศ.2557

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2557 จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา

  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน

  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
  • เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
  • ช่างไฟฟ้า 1
  • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2
  • เจ้าพนักงานธุรการ 2
  • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
  • บุคลากร 3
  • นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3
  • นักวิชาการศึกษา 3

  สมัครงาน อบต.นิคม จ.บุรีรัมย์ งานราชการ บุรีรัมย์ อบต.นิคม จ.บุรีรัมย์ รับสมัคร สอบ อบต.นิคม จ.บุรีรัมย์ 2557 สอบ อบต.นิคม จ.บุรีรัมย์ 57 อบต.นิคม จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.นิคม จ.บุรีรัมย์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 5 -14 มี.ค. 2557  ,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,คีตศิลปิน,นายช่างไฟฟ้า

  "กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 5 -14 มี.ค. 2557  ,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,คีตศิลปิน,นายช่างไฟฟ้า"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12706 หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,คีตศิลปิน,นายช่างไฟฟ้า
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
  อัตราว่าง: 7
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 14 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
  อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์ , เทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
  เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลการทำงานของอุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศ และอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ การจดบันทึกค่า Parameter ของอุปกรณ์ในความควบคุมกำกับดูแล จัดทำแผนปฏิบัติงาน การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในแต่ละระบบในเบื้องต้น จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินสภาพของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  สมรรถนะที่ต้องการ
  1. มีความรู้ ความสามารถในงานด้านช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ (งานผลิตรายการ งานห้องส่ง งานควบคุมหลัก งานเชื่อมโยงสัญญาณ งานเครื่องส่ง งานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น)
  3. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
  4. มนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้ทั่วไป (100 คะแนน) 1. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2. ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 3. ระบบสายส่งและระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 4. วิทยุกระจายเสียงระบบ AM และระบบ FM 5. ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย 6. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง – วิทยุโทรทัศน์ – สื่อสารโทรคมนาคม 7. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในวิทยุกระจายเสียง – วิทยุโทรทัศน์ 8. เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย 9. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์ และระบบอินเตอร์เน็ต 10. เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ 11. ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ 12. ระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง – วิทยุโทรทัศน์
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – สมรรถนะ
  บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ (100 คะแนน)
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่สอบข้อเขียนได้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
  อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีโทรคมนาคม, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
  เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์ แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ การเก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ ติดตาม รวบรวม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับวิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  สมรรถนะที่ต้องการ
  1. มีความรู้ ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษา อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่าง ๆ กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวีดิทัศน์ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
  3. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
  4. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟฟิก
  5. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้ทั่วไป (100 คะแนน) 1. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ 4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและติดตั้งเครื่องเสียงในห้องประชุม 5. ความรู้เกี่ยวกับงานห้องบันทึกเสียง 6. ความรู้เกี่ยวกับงานห้องส่งวิทยุกระจายเสียง 7. ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – สมรรถนะ
  บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ (100 คะแนน)
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่สอบข้อเขียนได้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


  ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
  อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
  เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร และการถ่ายทอดความรู้ การวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  สมรรถนะที่ต้องการ
  1. มีความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในการวิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ และแม่นยำ
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้ทั่วไป (100 คะแนน) 1. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 4. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 5. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – สมรรถนะ
  บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ (100 คะแนน)
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่สอบข้อเขียนได้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


  ชื่อตำแหน่ง : คีตศิลปิน
  อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีความรู้ ความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยสากล ในแนวทางของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ สามารถขับร้องเพลงสากลได้ และมีประสบการณ์ทางด้านคีตศิลป์โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านคีตศิลป์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
  เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านคีตศิลป์ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล และเพลงสากล เช่น การศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทำนอง และศิลปะในการขับร้องเพลงต่าง ๆ การฝึกซ้อม การขับร้องเดี่ยว และขับร้องหมู่ การคัดลอก เก็บรวบรวม และจัดเตรียมบทเพลง ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  สมรรถนะที่ต้องการ
  1. มีความรู้ ความสามารถในการขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล และเพลงสากล เพื่อเผยแพร่งานด้านคีตศิลป์ ไทยและสากล ให้ความรู้ ความบันเทิงแก่สาธารณชน และผู้ที่สนใจ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์
  2. มีความรู้ ความสามารถในการขับร้องเดี่ยวและขับร้องหมู่ การฝึกซ้อมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
  3. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทำนอง และศิลปะในการขับร้องเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
  4. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้ทั่วไป (100 คะแนน) 1. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) ประวัติความเป็นมาของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ และโน๊ตการขับร้องเบื้องต้น ทดสอบความสามารถด้านการขับร้องเพลงร่วมกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ (100 คะแนน)
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ

  – สมรรถนะ
  บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ (100 คะแนน)
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่สอบข้อเขียนได้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

  สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ งานราชการ กรุงเทพ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร สอบ กรมประชาสัมพันธ์ 2557 สอบ กรมประชาสัมพันธ์ 57 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 01 เม.ย. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 28 ก.พ. -06 มี.ค. 2557  นักวิชาการสาธารณสุข

  "กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 28 ก.พ. -06 มี.ค. 2557  นักวิชาการสาธารณสุข"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12705 หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 18,000
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ก.พ. – 06 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. 1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือ

  2.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขการสอน และอบรมด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

   

   

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

   

  – ทักษะ

   

  – สมรรถนะ

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง ๒ ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

  สมัครงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2557 สอบ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 57 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 17 -21 ก.พ. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  "สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 17 -21 ก.พ. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12704 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 12,285
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: พิจิตร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 21 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทางบริหารธุรกิจหรือพาณิชยการ สาขาการตลาด การขาย การบัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

  (2) มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ รับแบบและแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตน ประสานการแพทย์กับสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมกรณีการให้บริการ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และเฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 100 คะแนน ประกอบด้วย – ความรู้ความสามารถทั่วไป และเหตุการณ์ปัจจุบัน – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคมและการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงานราชการ

  วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ 50 คะแนน

  สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  สมัครงาน สำนักงานประกันสังคม งานราชการ พิจิตร สำนักงานประกันสังคม รับสมัคร สอบ สำนักงานประกันสังคม 2557 สอบ สำนักงานประกันสังคม 57 สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานประกันสังคม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร เลขที่ 220 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง จ.พิจิตร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -24 ก.พ. 2557  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

  "กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -24 ก.พ. 2557  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12703 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  ระดับการศึกษา:
  อัตราเงินเดือน: 18,000
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 24 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศ ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรประมวลผลทำงานจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือบริษัทมาแล้ว หรือได้เคยผ่านการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์จัดระบบและวางแผนไว้แล้ว

  2. เขียนโปรแกรมคำสั่งโดยละเอียด ให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน ทดสอบความถูกต้องและแก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรมคำสั่ง และติดตั้งโปรแกรมคำสั่งสำหรับใช้งาน

  3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  คุณสมบัติส่วนบุคคล(บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติ และการแก้ไขปัญหา ฯลฯ)

  วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  สมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตร งานราชการ กรุงเทพ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร สอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 2557 สอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 57 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 3

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!