วันนี้มีอะไรใหม่

  ฝากประชาสัมพันธ์ actcorner.com by iqepi.com

  ติดตาม iqepi.com

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 7 -28 ก.พ. 2557  พนักงานหน้าบัลลังก์

  "ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 7 -28 ก.พ. 2557  พนักงานหน้าบัลลังก์"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12608 หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานหน้าบัลลังก์
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 16,285
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 28 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง พนักงานหน้าบัลลังก์

  ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานหน้าบังลังก์ อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง พนักงานหน้าบัลลังก์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ตำแหน่งที่รับสมัคร

  ตำแหน่งพนักงานหน้าบัลลังก์ ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,005 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท

  หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานจัดพิมพ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง ถอดเทปบันทึกเสียงตามที่ตุลาการศาลปกครองได้บันทึกลงในเครื่องบันทึกเสียง ทำหน้าที่เรียกคู่กรณีและพยานเข้าห้องพิจารณาคดีหรือห้องไต่สวนเมื่อถึงเวลานัด นำคู่กรณีและพยานสาบานตัวก่อนให้ถ้อยคำเป็นพยาน เป็นผู้ประสานงานระหว่างศาลและคู่กรณีในห้องพิจารณาคดีหรือห้องไต่สวน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
  2. เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่ลำดับที่ 17-31 ตามประกาศสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555

  สมัครงาน ศาลปกครอง งานราชการ กรุงเทพ ศาลปกครอง รับสมัคร สอบ ศาลปกครอง 2557 สอบ ศาลปกครอง 57 ศาลปกครอง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :ไปรษณีย์  

  กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 16 ม.ค. -5 ก.พ. 2557  รวม 20 อัตรา

  "สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 16 ม.ค. -5 ก.พ. 2557  รวม 20 อัตรา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12607 หรือ
  ตำแหน่ง: รวม 20 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 10,430-21,000
  อัตราว่าง: 20
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ม.ค. – 5 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ดังนี้


  พนักงานบริการ

  • ม.ต้น หรือ ม.ปลาย

  พนักงานนำเข้าข้อมูล

  • ปวส. คอมพิวเตอร์

  เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ 

  • ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) 

  • ปวส. อิเล็กทรอนิกส์

  ผู้สื่อข่าว

  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์ทุกสาขา

  เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง

  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ การถ่ายทำภาพยนตร์

  ผู้เขียนบทโทรทัศน์

  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน

  นักวิชาการกฎหมาย

  • ปริญญาโท ทางด้านกฎหมาย

  นักวิชาการเศรษฐกิจ

  • ปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์

  ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์

  • ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ และมีประสบการทำงานด้านการสร้างสรรค์งานโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงานหรือ
  • ปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านการสร้างสรรค์งานโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน

  ผู้กำกับรายการ

  • ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือ
  • ปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือทางสังคมศาสตร์ และมีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต รายการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน

  สมัครงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร งานราชการ กรุงเทพ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัคร สอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2557 สอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 57 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  รายงานพิเศษ

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสอบ 30 มีนาคม 2557

  “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จัดสอบ 30 มีนาคม 2557”

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12605 หรือ


  จากหนังสือพิมพ์มติชน – การประชุม ก.กลาง ได้รายงานความคืบหน้าในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 587,874 คน ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 511,369 คน โดยฝ่ายเลขาฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 14 มีนาคม จะประกาศวัน-เวลา-สถานที่สอบ ให้ผู้สมัครสอบรับทราบ และจะทำการสอบภาค ก. และ ภาค ข. ในวันที่ 30 มีนาคมนี้

  สอบท้องถิ่น

  สมัครงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัคร สอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2557 สอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 57 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเร็วขึ้นด้วยใบอนุญาตชั่วคราว

  ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเร็วขึ้นด้วยใบอนุญาตชั่วคราว”

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12604 หรือ


  ตามข่าวที่คุรุสภาปรับเกณฑ์การขอ “ใบอนุญาตชั่วคราว” หรือ “หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ที่เปลี่ยนจากเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนเป็นทุกสาขา แต่แม้ว่าหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือ ใบอนุญาตชั่วคราว จะไม่สามารถใช้แทน ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในกรณีใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบครูผู้ช่วยก็ตาม แต่ก็อาจจะเป็นหนทางที่จะช่วยลดระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่จากเดิมหากเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาอื่นซึ่งไม่ใช่วุฒิสายการศึกษาโดยตรง ต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด 2 ปี ซึ่งอาจจะมากกว่านั้นหากเลือกการสอบมาตรฐานวิชาชีพครูแทนการเรียน ป.บัณฑิต จากเสียงลือที่ค่อนข้างหนาหูเมื่อปีก่อนๆ ว่าการสอบมาตรฐานวิชาชีพครูที่ในตอนนั้นมีเพียง 9 มาตรฐาน..ยากมาก มาบัดนี้เพิ่มเป็น 11 มาตรฐาน คงต้องไปทดสอบด้วยตนเองดู แต่สอบผ่านทั้ง 11 มาตรฐานก็จะได้เพียงใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จนกว่าจะได้ฝึกสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปี จึงจะสามารถยื่นหลักฐานต่างๆ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

  แต่กรณีที่ขอใบอนุญาตชั่วคราว หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้สามารถสอนในโรงเรียน และระหว่างนั้นก็เรียนหลักสุตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) หรือ เรียนเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งจะใช้เวลา 1 ปี ก็สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้เลยเนื่องจากผ่านการฝึกสอนครบ 1 ปีพอดี ในช่วงระยะเวลาที่เรียน ป.บัณฑิต หรือเรียนเพิ่มสาขาที่เกี่ยวกับการศึกษา

  สรุปลำดับขั้นตอนกันอีกครั้ง

  ทางเลือกที่ 1

  1. สอบมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 11 มาตรฐาน หรือ เรียน ป.บัณฑิต หรือ เรียนเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  2. ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
  3. ฝึกสอนในโรงเรียน 1 ปี
  4. ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  ทางเลือกที่ 2

  1. ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  2. สอนในโรงเรียน+เรียน ป.บัณฑิต หรือ เรียนเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  3. ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  เกี่ยวกับสายครูผมก็ไม่ชำนาญนักหากผิดพลาดประการใดรบกวนชี้แนะด้วยนะครับ

  57 คุรุสภา เปิดสอคุรุสภา 2557, คุรุสภา 57, ตั๋วครู, ใบอนุญาตชั่วคราว, ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน,มาตรฐานวิชาชีพครู


 • รายงานพิเศษ

  กกต. ไม่เลือกตั้งสมัครสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจได้หรือไม่??

  “กกต. ไม่เลือกตั้งสมัครสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจได้หรือไม่??”

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12603 หรือ
  ตำแหน่ง: ไม่เลือกตั้งสมัครสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจได้หรือไม่??
  ระดับการศึกษา:
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: – 2 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ตามที่มีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าหากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วจะมีผลต่อการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือไม่??

  หรือจะมีผลอย่างไรกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในส่วนราชการและรัฐวิหสากิจต่างๆ หรือไม่ คำตอบจากเว็บไซต์ กกต. (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 72  บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ ย่อมได้รับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ

  แต่..การเสียสิทธิที่ว่านั้นเป็นสิทธิทางการเมืองล้วนๆ เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับสิทธิอื่นๆ ตามมาตรา 26 พ.ร.บ.ประกอบการเลือกตั้งฯ

  ไม่ไปเลือกตั้ง ไม่แจ้งเหตุ เสียสิทธิ 3 ประการ

   

  1. เสียสิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
  2. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.
  3. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

  **สิทธิทั้ง 3 ประการ ไม่จำกัดระยะเวลาการเสียสิทธิ  แต่..เมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่น เพียงหนึ่งครั้งจะได้สิทธิทั้งนั้นกลับคืนมา

  หากไม่ต้องการเสียสิทธิ ในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะมี กิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ ให้เสียสิทธิ 3 ประการ

  การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
  2. เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้
  3. พิการ หรือสูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
  5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กม.
  6. มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต.กำหนด
  วิธีการแจ้งเหตุ ระหว่างก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน จนถึงหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน  
  1. กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่ อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
  2. แนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  3. ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ได้ 3 วิธีการ คือ
   3.1 ยื่นด้วยตนเอง
   3.2 มอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทน
   3.3 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  ท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) หมวด 3 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนที่ 1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และส่วนที่ 2 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวกับ “การเลือกตั้ง” คลิกที่นี่

  สมัครงาน กกต. งานราชการ กกต. รับสมัคร สอบ กกต. 2557 สอบ กกต. 57 กกต. เปิดสอบ

 • รายงานพิเศษ

  คุรุสภา ใบอนุญาตชั่วคราว สำหรับ ป.ตรี ทุกสาขา ที่อยากเป็นครู

  “คุรุสภา ใบอนุญาตชั่วคราว สำหรับ ปริญญาตรี ทุกสาขา ที่อยากเป็นครู”

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12602 หรือ


  เรื่องมีอยู่ว่า.. เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 57 บอร์ดคุรุสภา ปรับเกณฑ์การขอ “ใบอนุญาตชั่วคราว” หรือ “หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  เอื้อให้ผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา มีโอกาสได้ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” อย่างถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์เดิม ซึ่งเดิมทีคุรุสภาออกใบอนุญาตชั่วคราว เพียงเฉพาะผู้ที่มีวุฒิการศึกษาอื่นซึ่งไม่ใช่วุฒิสายการศึกษาโดยตรงมาเป็นครูได้หากมีความจำเป็นและเน้นสาขาที่ขาดแคลนเท่านั้น ก็เป็นการขยายโอกาสให้สถานศึกษาสามารถรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาอื่นได้ทุกสาขา แต่ยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิม คือ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีโรงเรียนและชั่วโมงสอนแน่นอน จากนั้นคุรุสภาจะออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต หรือ ใบอนุญาตชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี ต่อได้อีก 1 ครั้ง รวมเป็น 4 ปี โดยภายในระยะเวลาดังกล่าวบุคคลนั้นๆ จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา เช่น

  • เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต
  • เรียนเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  หากครบ 4 ปี (รวมต่ออายุ 1 ครั้ง) ยังไม่สามารถได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก็จะไม่สามารถสอนได้อีก

  เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับหลักฐานที่ใช้แสดงในการประอบวิชาชีพทางการศึกษาในการสมัครสอบครู หรือการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูขอกล่าวถึง หนังสือที่ ศธ 5103.3/116 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 เรื่อง ชี้แจงหลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบหรือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ที่ออกโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบหรือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ในความแตกต่างระหว่าง “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน” กับ “ใบอนุญาตชั่วคราว” หรือ “หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงให้สามารถใช้ “ใบอนุญาตประกอบการสอน” เป็นหลักฐานในการสมัครสอบครูผู้ช่วย เพิ่มเติมจากเดิมที่จะรับเฉพาะผู้ที่ได้รับ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เท่านั้น ก็เกิดความสับสนระหว่าง “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน” กับ “ใบอนุญาตชั่วคราว” หรือ “หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” โดยมีการนำใบอนุญาตชั่วคราวไปเป็นหลักฐานแสดงการประกอบวิชาชีพเพื่อสมัครสอบหรือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยแทนใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภาให้ใช้เพียง ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเท่านั้นในการสมัครสอบหรือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย

  โดยในประกาศนี้ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่คุรุสภากำหนดไว้ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้

  1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

   

  หมายถึง หลักฐานซึ่งออกให้ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย

  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นไปตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม ดังนี้

  1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
  2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
  3. ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547

  2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

  หมายถึง หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่ามีเฉพาะมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองประสบการณ์การสอนจากสถานศึกษาประอบกับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนี้มีอายุใช้ได้ 2 ปี เมื่อครบอายุ 2 ปี แล้วสามารถขอรับใบอนุญาตปฏิบัิตการสอนได้อีกครั้งหนึ่ง

  การออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นไป ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 43 ที่กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริาหรสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุม และห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ตาม (3) คือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งทำการฝึกหัด หรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษา หรือฝึกอบรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2550

  3. หนังสือรับรองสิทธิ

  หมายถึง หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 เพื่อใช้แสดงว่าผู้ถือหนังสือเป็นผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและอยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอออกใบอนุญาตประอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ผู้ยื่นคำขอ หนังสือรับรองสิทธิมีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่วันออก

  4. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ใบอนุญาตชั่วคราว)

  หมายถึง หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 แต่หน่วยงานหรือสถานศึกษามีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการให้ผู้นั้นประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทงาการศึกษา พ.ศ.2546 คณะกรรมการคุรุสภา จึงอนุมัติเป็นหลกัการมอบให้เลขาธิการคุรุสภาอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา โดยมีเงื่อนไขผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภากำหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป และหากผู้ได้รับอนุญาตลาออกจากสถานศึกษาที่อขอนุญาตการอนุญาตดังกล่าวถือว่ายกเลิก

  สมัครงาน คุรุสภา งานราชการ คุรุสภา รับสมัคร สอบ คุรุสภา 2557 สอบ คุรุสภา 57 คุรุสภา เปิดสอบ


  ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและใบอนุญาตชั่วคราว คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 6 -12 ก.พ. 2557  ,นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

  "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 6 -12 ก.พ. 2557  ,นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12601 หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
  อัตราว่าง: 6
  ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,นครสวรรค์,ตรัง
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 12 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโท)
  อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
  เดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  ทางเคมี/เคมีวิเคราะห์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ตรวจ วิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้
  วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีพื้นฐาน โดยการประกันคุณภาพ
  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมาย
  ด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของโรค
  การประเมินภาวะสุขภาพคัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบ
  ต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณา
  ทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชนในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค
  สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพคัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี
  เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
  2. ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ
  การตั้งเกณฑ์หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค
  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
  3. ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
  เพื่อสนับสนุนคุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
  4. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผน
  การทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้
  การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน
  หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
  ตามที่กำหนด
  6. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง
  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
  หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี
  แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้
  และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
  8. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้
  และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
  9. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
  และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  10. นิเทศงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือด้านอื่นให้แก่
  ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
  มีประสิทธิภาพ


  ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
  เดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับ
  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  ของสภาเทคนิคการแพทย์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
  ควบคุมระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำและทันเวลา
  2. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์
  ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และ
  สาธารณสุข
  3. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
  ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิชาการ
  เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
  พัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และ
  สาธารณสุข
  5. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผน
  การทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
  ความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  ให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มี
  ความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  9. สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข
  และนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
  10. ให้บริการข้อมูล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน
  ในความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ

  ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน


  ชื่อตำแหน่ง : นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
  เดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น
  ในการจัดทำปรับปรุงกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ
  ข้อบังคับความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี หรือการเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี เพื่อให้ได้ข้อมูล เอกสาร หรือวิธีการ ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  2. ช่วยปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
  โดยติดตาม ตรวจสอบประเมินความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
  บังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ยกเลิกใบอนุญาตสำหรับสถานปฏิบัติการทางรังสี เพื่อประกอบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
  ให้เป็นไปตามกฎหมาย
  3. รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานปฏิบัติการทางรังสี ทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี
  เพื่อประกอบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีหรือการเตรียมความพร้อม ประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  4. ช่วยดำเนินการรับแจ้ง ติดตาม รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ทางรังสีเบื้องต้นของเหตุผิดปกติอุบัติเหตุทางรังสีและสร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัย
  ทางรังสี เพื่อประกอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ทางรังสี
  5. ช่วยปฏิบัติงาน พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีของประเทศ การบำรุงรักษามาตรฐาน การสอบเทียบและการให้การรับรองมาตรฐานทางรังสี การประเมินค่า ปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำกับ ควบคุม ตรวจสอบการใช้วัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ และกิจกรรมด้านพลังงานปรมาณู
  ในประเทศไทยตามพันธกรณีของสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง การติดตามตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเฝ้าตรวจ วิเคราะห์ และประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีตามพันธกรณีของสนธิสัญญาต่าง ๆ
  เพื่อสร้างมาตรฐาน ด้านรังสีและปฏิบัติงานตามพันธกรณี
  6. ดำเนินการด้านการจัดระบบเอกสาร ระบบคุณภาพ
  กฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและ
  สนับสนุนการกำกับความปลอดภัยทางพลังงานปรมาณู
  7. ช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัย
  ทางรังสีและการสนับสนุน การกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอ
  ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของตนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  8. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  9. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  10. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง
  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  11. ให้บริการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล รายงานผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
  ในอนาคต หรือเพื่อประโยชน์ในงานบริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  12. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
  เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่หน่วยงานภาครัฐ

  หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในงานบริการข้อมูล 

  สมัครงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานราชการ นนทบุรี,นครสวรรค์,ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัคร สอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2557 สอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 57 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 5 -20 ก.พ. 2557  ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจดหมายเหตุ,นักวิทยาศาสตร์,นาฏศิลปิน,ดุริยางคศิลปิน,ช่างอาภรณ์,นายช่างศิลปกรรม,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ

  "กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 5 -20 ก.พ. 2557  ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจดหมายเหตุ,นักวิทยาศาสตร์,นาฏศิลปิน,ดุริยางคศิลปิน,ช่างอาภรณ์,นายช่างศิลปกรรม,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12600 หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจดหมายเหตุ,นักวิทยาศาสตร์,นาฏศิลปิน,ดุริยางคศิลปิน,ช่างอาภรณ์,นายช่างศิลปกรรม,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 20 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2557

  ด้วยกรมศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง

  – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  – นักจดหมายเหตุ
  – นักวิทยาศาสตร์
  – นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์)
  – นาฏศิลปิน (โขน-พระ)
  – ดุริยางคศิลปิน (ฆ้องวงใหญ่)
  – ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต)
  – ช่างอาภรณ์
  – นายช่างศิลปกรรม
  – นายช่างโยธา
  – นายช่างสำรวจ
  – พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
  – พนักงานการเงินและบัญชี
  – พนักงานธุรการ


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


  ชื่อตำแหน่ง : นักจดหมายเหตุ
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ทางฟิสิกส์เครื่องมือวัด ทางเคมีวิศวกรรมทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีสิ่งทอ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี หรือ สาขาวิชา
  วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


  ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์)
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์


  ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปิน (โขน-พระ)

  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์


  ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปิน (ฆ้องวงใหญ่)

  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์


  ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต)

  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์


  ชื่อตำแหน่ง : ช่างอาภรณ์

  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างไม้แกะสลัก)

  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : –
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะความชำนาญงานด้านช่างไม้แกะสลักไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ)


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม (ด้านปิดทองประดับกระจก)

  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : –
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะความชำนาญงานด้านช่างปิดทองประดับกระจก ไม่น้อยกว่า 5 ปี(โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ มีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ)


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม (ด้านอนุรักษ์)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.- อนุปริญญา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.- อนุปริญญา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจหรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง


  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.- อนุปริญญา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.- อนุปริญญา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ

  สมัครงาน กรมศิลปากร งานราชการ กรุงเทพ กรมศิลปากร รับสมัคร สอบ กรมศิลปากร 2557 สอบ กรมศิลปากร 57 กรมศิลปากร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมศิลปากร :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 07 มี.ค. 2557
  สอบวันที่: 22 มี.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: 20 พ.ค. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมศิลปากร คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 27 ม.ค. -13 ก.พ. 2557  ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เภสัชกร

  "กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 27 ม.ค. -13 ก.พ. 2557  ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เภสัชกร"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12599 หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เภสัชกร
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 19,500-20,540
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 13 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ


  ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร
  อัตราเงินเดือน : 20,540 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่้ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้น 1 หรือได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรศึกษาตอนปลายและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม

  สมัครงาน กรมอนามัย งานราชการ สระบุรี กรมอนามัย รับสมัคร สอบ กรมอนามัย 2557 สอบ กรมอนามัย 57 กรมอนามัย เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!