มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (18 – 22 มี.ค. 2556)

ประกาศรับสมัคร : พนั

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงิน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (13 – 22 มี.ค. 2556)

ประกาศรับสมัคร : พนั

Read more

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (11 – 18 มี.ค. 2556)

ประกาศรับสมัคร : พนั

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักยุทธศาสตร์ (7 – 22 มี.ค. 2556)

ประกาศรับสมัคร : พนั

Read more

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างเทคนิค,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข(รพ.ประจวบคีรีขันธ์) (11 – 15 มี.ค. 2556)

ประกาศรับสมัคร : พนั

Read more

รพ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักรังสีการแพทย์(โรงพยาบาลสมุทรปราการ) (11 – 15 มี.ค. 2556)

ประกาศรับสมัคร : พนั

Read more

ความคืบหน้า..การสอบท้องถิ่น 2556 “การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)”

หลายท่านที่กำลังจดจ่

Read more

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 686 อัตรา หลายสาขา (1 – 31 มี.ค. 2556)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read more