กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานการเงินและบัญชี (15 – 23 พ.ค. 2556)

กองทัพอากาศเปิดรับสม

Read more

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างเครื่องกล (8 – 30 พ.ค. 2556)

กรมการบินพลเรือนเปิด

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,บุคลากร (8 – 17 พ.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read more

รพ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (1 – 8 พ.ค. 2556)

รพ.อุดรธานีเปิดรับสม

Read more

รพ.เจ้าพระยายมราช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (1 – 8 พ.ค. 2556)

รพ.เจ้าพระยายมราชเปิ

Read more

โรงพยาบาลอุทัยธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล (7 – 14 พ.ค. 2556)

โรงพยาบาลอุทัยธานีเป

Read more

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี (3 – 10 พ.ค. 2556)

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุ

Read more

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล (7-15 พ.ค. 2556)

วิทยาลัยการสาธารณสุข

Read more

ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนล่าง สงขลา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ กะลาสี (10 – 21 พ.ค. 2556)

ศูนย์บริหารจัดการประ

Read more