ความคืบหน้า..การสอบท้องถิ่น 2556 “การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)”

หลายท่านที่กำลังจดจ่

Read more

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 686 อัตรา หลายสาขา (1 – 31 มี.ค. 2556)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการศึกษา,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการวัดและประเมินผล,นัดวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,อาจารย์ผู้สอน,เจ้าพนักงานธุรการ (7 – 21 มี.ค. 2556)

ประกาศรับสมัคร : พนั

Read more

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูเทศบาล ครูผู้ช่วย (4 – 22 มี.ค. 2556)

สำนักงานเทศบาลนครนคร

Read more

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นิติกรปฏิบัติการ (1 – 28 มี.ค. 2556)

ประกาศสำนักงานศาลยุต

Read more

สศศ.เขต 5 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้สอน (26 ก.พ. – 4 มี.ค. 2556)

สำนักบริหารการศึกษาพ

Read more