สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ (รวม 20 อัตรา) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ (14 – 20 ส.ค. 2556)

สำนักงานปลัดสำนักนาย

Read more

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เลขานุการ,จนท.ควบคุมคุณภาพ,จนท.ควบคุมเอกสาร,จนท.ฝึกอบรมและพัฒนา,จนท.ทรัพยากรบุคคล (13 ส.ค. – 13 ก.ย. 2556)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท

Read more

ศูนย์การกำลังสำรอง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พลดุริยางค์ (ชาย) (บัดนี้ – 14 ส.ค. 2556)

ศูนย์การกำลังสำรองเป

Read more

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (บัดนี้ – 15 ส.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (19 – 23 ส.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพ

Read more

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ – 14 ส.ค. 2556)

นักงานตรวจบัญชีสหกรณ

Read more

รพ.บึงกาฬ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี (13 – 21 ส.ค. 2556)

รพ.บึงกาฬเปิดรับสมัค

Read more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (13 – 22 ส.ค. 2556)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาปร

Read more