กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล (10 – 16 ก.ค. 2556)

กรมการแพทย์เปิดรับสม

Read more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (11 – 19 ก.ค. 2556)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาปร

Read more

โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้สอน (1 – 10 ก.ค. 2556)

โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย

Read more

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการประมง (8 – 16 ก.ค. 2556)

สำนักงานประมงจังหวัด

Read more

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (8 – 16 ก.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยนครพนมเปิ

Read more

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1 – 12 ก.ค. 2556)

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

Read more

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิเทศสัมพันธ์, (6 – 12 ก.ค. 2556)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไ

Read more