สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (29 เม.ย. – 21 พ.ค. 2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (22 – 30 เม.ย. 2556)

กรมราชทัณฑ์เปิดรับสม

Read more

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เร่งรัดการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง ครู ในอัตราที่ว่าง (- – – – 2556)

กรมส่งเสริมการปกครอง

Read more

ก.ค.ศ. ประกาศแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต กรณีคุณวุฒิและสาขาวิชาไม่ตรงกับประกาศรับสมัครสอบ

การรับสมัครสอบครูผู้

Read more

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประกาศเขตพื้นที่/ตำแหน่งว่าง รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ทั่วประเทศ จำนวน 82 เขต 35 เอก 724 อัตรา (29 เม.ย. – 5 พ.ค. 2556)

สพฐ.เปิดรับสมัครสอบ

Read more

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (22 – 26 เม.ย. 2556)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ.

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างเทคนิค (22 – 30 เม.ย. 2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงส

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล,นายช่างเทคนิค (22 – 26 เม.ย. 2556)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการอุตสาหกรรม (22 – 26 เม.ย. 2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงอ

Read more