ท้องถิ่น จ.พิจิตร

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตำแหน่งและอัตรา อปท.ที่ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ท้องถิ่น จ.พังงา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตำแหน่งและอัตรา อปท.ที่ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดเผย “บัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้องขอ ให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน” โดยแบ่งออกเป็นตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป 51 อัตรา และตำแหน่งประเภทวิชาการ 52 อัตรา ดังภาพประกอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ซึ่งตำแหน่งที่เทศบาล – องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ ตำแหน่งหลักๆ ได้แก่
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– นายช่างโยธา
– เจ้าพนักงานพัสดุ
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– ครูผู้ช่วย
– นักวิชาการศึกษา
– นิติกร
– นักทรัพยากรบุคคล
– นักพัฒนาชุมชน
ฯลฯ


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ท้องถิ่น จ.นครสวรรค์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ท้องถิ่น จ.นครนายก

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตำแหน่ง/อัตรา ที่ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ท้องถิ่น จ.ตรัง

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตำแหน่ง/อัตรา ที่ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ท้องถิ่น จ.เชียงราย

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตำแหน่ง/อัตรา ที่ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ท้องถิ่น จ.ชัยภูมิ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตำแหน่ง/อัตรา ที่ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ท้องถิ่น จ.ชลบุรี

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตำแหน่ง/อัตรา ที่ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •