เทศบาลตำบลแม่จะเรา จ.ตาก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการประชาสัมพันธ์ (29 ต.ค. – 18 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

เทศบาลตำบลโพนทอง เปิดรับสมัครสอบ  พนักงานเทศบาล นิติกร,วิศวกรโยธา (บัดนี้ – 21 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

เทศบาลตำบลท่าโขลง เปิดรับสมัครสอบ  พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ทะเบียน,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักวิชาการศึกษา (24 ต.ค. – 15 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

เทศบาลตำบลเถินบุรี เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (15 ต.ค. – 16 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.หนองบอน จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานประปา,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา (9 – 31 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.ไกรนอก จ.สุโขทัย เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ช่างโยธา,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 – 25 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.หนองทันน้ำ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ,นิติกร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเกษตร,สันทนาการ,นักวิชาการเงินและบัญชี (19 ก.ย. – 9 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.สุโขทัย เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักพัฒนาชุมชน,บุคลากร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (11 ก.ย. – 3 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ (16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more