อบต.หนองทันน้ำ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ม.ค. -6 ก.พ. 2558  หลายตำแหน่ง ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขาบางตำแหน่ง

“อบต.หนองทันน้

Read more

สอบท้องถิ่น บัดนี้ –  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (สอบเปลี่ยนสายงาน)

“สอบท้องถิ่น&#

Read more

อบต.โป่งผา จ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ย. -16 ธ.ค. 2557  จพ.สาธารณสุขชุมชน,นายช่างโยธา,นิติกร,นวก.เกษตร,นวก.จัดเก็บรายได้,นวก.พัสดุ

“อบต.โป่งผา จ.

Read more

อบต.บ้านด้าย จ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ย. -16 ธ.ค. 2557  จพ.ธุรการ,จพ.พัฒนาชุมชน,นายช่างโยธา,นวก.จัดเก็บรายได้,จท.ตรวจสอบภายใน

“อบต.บ้านด้าย

Read more