กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12,14 พ.ย. -17,18พ.ย. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

“กองพลทหารราบท

Read more

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -17 พ.ย. 2557  พนักงานการเงินและบัญชี

“กรมการเงินทหา

Read more

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 ต.ค. -19 พ.ย. 2557  นายทหารประทวนชาย ตำแหน่ง เสมียน

“กรมการเงินทหา

Read more

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 -28 พ.ย. 2557  นายทหารประทวนสายงานสัสดี

“กรมยุทธศึกษาท

Read more