• รายงานพิเศษ,  สอบตำรวจ-ทหาร

  กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ บัดนี้ –  เปิดรับสมัครทุน Chevening ปีการศึกษา 2558/2559 จำนวน 1,500 ทุน ถึง15 พ.ย. 57

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  ฝากประชาสัมพันธ์

  “กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ บัดนี้ –  เปิดรับสมัครทุน Chevening ปีการศึกษา 2558/2559 จำนวน 1,500 ทุน ถึง15 พ.ย. 57 “

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15811 หรือ
  เรื่อง: เปิดรับสมัครทุน Chevening ปีการศึกษา 2558/2559 จำนวน 1,500 ทุน ถึง15 พ.ย. 57
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ แจ้งว่า เปิดรับสมัครทุน Chevening ปีการศึกษา 2558/2559 จำนวน 1,500 ทุน โดยเป็นทุนในระดับปริญญาโท เพื่อให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรับคำแนะนำ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.chevening.org วันนี้ถึง15 พ.ย. 57

  หรือรับข้อมูลในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ วันที่ 1-2 พ.ย 57 จัดโดยสำนักงาน ก.พ. ชั้น 5 สยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 547-1456

  เว็บไซต์ รับสมัครคลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  สอบตำรวจ-ทหาร

  แนวข้อสอบ ข้าราชการตำรวจ “วิชาภาษาไทย”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

  1.ข้อใดเป็นคำเลียนแบบเสียงธรรมชาติ
  ก.มากมาย            ข.  ตุ๊กตุ๊ก
  ค.ฉุกเฉิน            ง.   ห่างไกล
  2.ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง
  ก.คำ เสียง วลี ประโยค        ข. เสียง คำ วลี ประโยค
  ค.วลี เสียง คำ ประโยค         ง. คำ วลี เสียง ประโยค
  3.ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ก.ทุกภาษาจะมีเฉพาะเสียงพยัญชนะเท่านั้น
  ข.ภาษาไทยทุกคำจะมีความหมาย
  ค.ภาษาจีนจะมีเสียงวรรณยุกต์
  ง.คำ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษา
  4.ข้อใดต่อไปนี้จับคู่คำสมัยเก่าและความหมายไม่ถูกต้อง
  ก. ดงข้าว = อุ่นข้าว        ข.  ลาง = บาง
  ค. หื่น = บ้า            ง.  สำส่อน = ปนกัน
  5.ข้อใดคือลักษณะของการกร่อนเสียง
  ก. การย่อเสียง            ข.  การตัดเสียง
  ค. การลดเสียง            ง.   การเน้นสียง
  6.จากคำว่า “ ดิฉัน ” เป็น “ เดี๊ยน ” เป็นการออกเสียงแบบใด
  ก. กร่อนเสียง        ข.  กลืนเสียง        ค.  เน้นเสียง        ง.  ย่อเสียง
  7.ข้อใดเป็นต่อไปนี้กล่าวผิด
  ก. คลินิก  เป็นคำยืมจากประเทศอังกฤษ
  ข. เต้าหู้   เป็นคำยืมจากประเทศจีน
  ค. กุหลาบ เป็นคำยืมจากประเทศเปอร์เซีย
  ง. ยูโด เป็นคำยืมจากประเทศเกาหลี
  8.คำในข้อใด ที่ตัว “ ย ” ทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น
  ก. สหาย        ข.  เสมียน
  ข. คุยโว            ง.  สายน้ำ
  9.ภาษาที่มีความรัดกุมมากที่สุดคือภาษาใด
  ก. ฝรั่งเศส        ข. จีน            ค. ไทย            ง. เกาหลี
  10.ข้อใดเป็นการวางคำขยายไว้หลังคำถูกขยาย
  ก. สวยน่ะเนี่ย        ข. สงสารเธอจัง        ค. ฝนตกอะ        ง. น้องพูดเก่งมาก
  11.คำในข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาเขมร
  ก.ราชกุมาร        ข.  พีระมิด        ค.  ศักดินา        ง.  เลอโฉม
  12.ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของคำไทยแท้ไม่ถูกต้อง
  ก. มีเสียงพยัญชนะเท่านั้น
  ข. ฟังแล้วมักเข้าใจได้ทันที
  ค. มักจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัว
  ง. มักมีจะมีพยางค์เดียวและสะกดตรงมาตรา
  13.ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด
  ก. แม่  ราช  แมว  เจ้า
  ข. นั่ง  กิน  ข้า  ควาย
  ค. ตอน  น้ำ  หนู  มาร
  ง. นอน  วิ่ง  ถ้ำ  ใจ
  14.ข้อใดกล่าวถึงลักษณะคำเขมรได้ถูกต้อง
  ก. คำที่มีตัวการันต์
  ข. คำที่แผลง สระอำ เข้าไปได้
  ค. คำที่ใส่สระ อะ ที่ตัวสะกดแล้วอ่านได้
  ง. คำที่ออกเสียงควบกล้ำ
  15.ข้อใดไม่ใช่คำเขมร
  ก. กราบ – กำราบ
  ข. แจก – จำแนก
  ค. อวย – อำนวย
  ง. ทบ – กระทบ
 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  สอบตำรวจ-ทหาร

  แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ “คอมพิวเตอร์”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ
  วิชาคอมพิวเตอร์

  1.ข้อใดคือความหมายของ คอมพิวเตอร์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
  ก.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยวิธีทางคณิตศาสตร์
  ข.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่ตามชุดคำสั่ง
  ค.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
  ง.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์

  2.คำว่า computer มีรากศัพท์มาจากภาษาอะไร
  ก.ภาษาอังกฤษ        ข.ภาษากรีก
  ค.ภาษาละติน        ง.ภาษาสันสกฤต

  3.หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) หมายถึงข้อใด
  ก.RAM            ข.Hard disk
  ค.UPS            ง.CD

  4.แรม (RAM) มีความหมายตรงกับข้อใด
  ก.หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว
  ข.หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้
  ค.หน่วยประมวลผลกลาง
  ง.หน่วยแสดงผล

  5. Operating System หมายถึงข้อใดดังต่อไปนี้
  ก.โปรแกรมเกมออนไลน์            ข.ระบบปฏิบัติการ
  ค.หน่วยจ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์        ง.โปรแกรมฟังเพลง

  6.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
  ก.Mac OS                 ข.Window 7
  ค.Microsoft Word            ง.Ubuntu

  7.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Web Browser
  ก.Google Chrome            ข.Internet Explorer
  ค.Maxthon                ง.MSN

  8.ข้อใดไม่ใช่หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
  ก.แป้นพิมพ์ (Keyboard)            ข.เมาส์ (Mouse)
  ค.แรม(RAM)                ง.จอภาพระบบสัมผัส (Touch screen)

  9. Internet ย่อมาจากอะไร
  ก.Inter Connection Network
  ข.International Network
  ค.Inter Network
  ง.International Connection

  10. ข้อใดคือความหมายของ Internet
  ก.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก
  ข.เครือข่ายสำนักงานที่เชื่อมกันระหว่างองค์บริษัทใหญ่ๆ
  ค.ชื่อระบบปฏิบัติการ
  ง.ชื่อองค์กรหนึ่งที่ออกข้อบังคับการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นสากล

  11.ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ใน Internet คือข้อใด
  ก.เอชทีเอ็มแอล(html)            ข.จาวา(java)
  ค.เบสิก(basic)                ง.โพรโทคอล (Protocol)

  12. ข้อใดไม่ใช่ชื่อฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
  ก.Oracle                ข.MySQL
  ค.PHP                    ง. SQLite

  13.Web Site มีความหมายตรงกับข้อใด
  ก.หน้าแรกของเว็บ            ข.แหล่งเก็บข้อมูลต่างๆที่ใช้แสดงผลบน WWW
  ค.แหล่งให้บริการค้นหาข้อมูล        ง.เว็บบราวเซอร์

  14.Home Page มีความหมายตรงกับข้อใด
  ก.การเชื่อมโยงหน้าเว็บ            ข.หน้าหลักของเว็บไซต์
  ค.หน้ารองของเว็บไซต์            ง.บริการเสริมของเว็บไซต์

  15.IP Address มีความหมายตรงกับข้อใด
  ก.เลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
  ข.เลขประจำตัวของเว็บบราวเซอร์
  ค.ที่อยู่ของเว็บไซต์ในรูปแบบของตัวเลข
  ง.ไม่มีข้อถูก

  16.Domain Name คืออะไร
  ก.ชื่อเว็บไชต์                ข.ชื่อองค์กรดูแลระบบ Internet
  ค.ชื่อเซิร์ฟเวอร์                ง.ไม่มีข้อถูก

  17.บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์คือใคร
  ก.เมาช์ลีและเอ็กเคอร์ต (Mauchly and Eckert)
  ข. ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage)
  ค.เซอร์ไอแซก นิวตัน ( Sir Isaac Newton )
  ง. สตีเวน พอล จอบส์ (Steven Paul Jobs)

  18.คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทย มีชื่อว่าอะไร
  ก.UNIVAC                ข.ENIAC
  ค.IBM 1620                ง.IBM 1720

  19.ข้อใดเป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวกันกับ แป้นพิมพ์ (Keyboard)
  ก.แรม(RAM)                ข.ฮาร์ดดิสก์ (hard disks)
  ค.ซีพียู(Central Processing Unit)        ง.เมาส์ (Mouse)

  20.Mac Address คืออะไร
  ก.หมายเลขประจำตัวฮาร์ดดิสก์        ข.หมายเลขประจำตัวซีพียู
  ค.หมายเลขประจำตัวการ์ดแลน        ง.หมายเลขประจำตัวเมนบอร์ด

  21.คอมพิวเตอร์ประเภทใดที่มีสมรรถภาพสูงที่สุด
  ก.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer)
  ข.ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer)
  ค.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer)
  ง.ไม่มีข้อใดถูก

  22.อุปกรณ์ใดที่ใช้ในสำรองไฟในกรณีที่ ไฟตก ไฟดับ ไฟเกิน หรือไฟกระชาก
  ก.UPS                    ข.Power Supply
  ค.Fuse                    ง.ถูกทุกข้อ

  23.ทำไม notebook ถึงต้องใช้ไฟฟ้าผ่าน adapter ในการชาร์จแบตเตอรี่
  ก.เพราะต้องเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น
  ข.เพราะ adapter ร้อน จึงต้องแยกออกมาจากตัว notebook
  ค.เพราะต้องลดระดับแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลง
  ง.เพื่อลดน้ำหนักโดยรวมของ notebook ให้พกพาได้

  24.คีย์ลัดใดที่ใช้แทนคำสั่ง copy
  ก.Ctrl+Y                    ข.Ctrl+Z
  ค.Ctrl+C                    ง.Ctrl+A

 • สอบตำรวจ-ทหาร

  ข้อสอบตำรวจ ครั้ง 2555

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  จากการสอบจริง มิถุนายน 2555 ไว้เป็นแนวทางจะถามกันประมาณนี้


  • ท่อนไม้ 40 ท่อน วางเรียงขึ้นมา 39 38 จนถึงชั้นที่มีท่อนไม้ 20 ท่อน รวมมีท่อนไม้กี่ท่อนสูตร 
   [20+40] x เทอม หาร2
   หาเทอม
   [40-20]หาร2+1=21
   =[20+40]x21 หาร2
   =630
  • ความหน้าจะเป็นที่ลูกเต๋าสองลูกจะมีผลรวมเป็น 7 มีเท่าไรคิดว่า 1/6 =5+2,2+5,4+3,3+4,6+1,1+6
  • มีภาพกล่องหกด้านให้ดู แล้วให้ทายว่ากล่องที่แกะออกมาเป็นภาพเดียวกัน
  •  25%ของ750 ตากจาก 10%ของ 1200 เท่าไหร่ ข้อนี้ตอบอะไรค่ะ750/100*25=187.5
   1200/100*10=120.0
   187.5-120.0=67.5
  •  หาผลบวกของ1+2+4+6….102  ตอบ 5253 ครับผม วิธีคิดคือ เอา 102 – 2 เท่ากับ 100 แล้วเอามาหารด้วย 2 บวกด้วย 1 จะได้เท่ากับ 51 พักไว้ก่อน จากนั้นเอา 102+2 เท่ากับ 104 เอา 104 คูณ 51 ได้เท่าไรแล้วหารด้วย 2 จะเป็นคำตอบครับ วิธีทำ
   แทนค่าในสูตร
   Term(จำนวนเทอม) = ปลาย – ต้น + 1
   = 102 – 2 + 1
   = 101

   ผลบวก = [(ต้น + ปลาย)*จำนวนเทอม] / 2 
   = [(2 + 102 ) × 101] / 2
   = [ 104 × 101 ] / 2
   = 5252

  •  ? : นักเรียน , ตำรวจ : ?ช้อย มี โรงเรียน : โรงพัก, ครู : ผู้ร้าย, กฏระัเบียบ : วินัย
  •  รูปภาพเด็กผมจุก ในมือถือแมวเอาไปชุบในถัง(คงเป็นสี)แล้วเอามาวางในตะกร้า (เขียนว่าขาย)
   มันมีช้อย ใช้แรงงานเด็ก ขายรถมือสอง ค้าสัตว์ผิดกฏหมาย แล้วอารัยอีกอันจำไม่ได้
  • คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด 9 ท่าน โดยมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา โดยสรรหามาจาก ศาลฎีกา 3 ท่าน ศาลปกครอง 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ 2 ท่าน โดยรัฐสภาเห็นชอบเลือก 1 ใน 9 ท่าน เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญตุลาการ 8 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ1
  • สำนวนใดต่อไปนี้ต่างจากพวก
   1.ขี่ช้างจับตั๊กแตน
   2.กลิ้งครกขึ้นภูเขา
   3.งมเข็มในมหาสมุทร
   4.ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
   ตอบ….ข้อ 1 ต่างครับ เพราะข้อ 2 -4 เป็นสำนวนเกี่ยวกับความพยายาม ครับผม หรือสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก หรือ สิ่งที่กระทำได้ยากลำบาก ข้อ 1 เป็นสำนวนที่หมายถึงการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าก็ลองคิดดูลงทุนขี่ช้างไปแค่จับตั๊กแตน มันคุ้มกันไหม
  • คำว่า ทูลเกล้าฯ ถวาย มีคำเต็มใช้คือ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย จึงกล่าวลอย ๆ ว่า “ทูลเกล้าทูลกระหม่อม” โดยไม่มีคำว่า “ถวาย” ไม่ได้ คำว่า ทูลเกล้าฯ ถวาย เป็นราชาศัพท์ของคำว่า ให้ สิ่งของที่เล็กหรือสิ่งของที่ยกได้ เป็นต้นว่า เอกสาร หนังสือ
  • ถ้าจะส่งหนังสือราชการให้ใช้ภายในวันที่ได้รับตอบข้อไหนครับ
   ด่วน
   ด่วนมาก
   ด่วนที่สุด
   ด่วนภายในวันนี้
   โจทย์บอกว่า ให้ปฏิบัติทันทีที่ได้รับ
   ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ให้ระบุคำว่า ด่วนภายในวันที่…เดือน…พ.ศ….และกำหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้น ไปถึงผู้รับ ค่ะ
   ถ้าโจทย์ถามว่าให้ปฏิบัติทั
   นทีที่ได้รับก็ ต้องด่วนที่สุด ถ้าถามว่าจะส่งให้ถึงภายในวันที่ก็ตอบ ด่วนภายในวันที่ ตามนั้นเลย ไม่รู้ว่าโจทย์ถามแบบไหนเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงครับ
  •  สัดส่วนยางพารา72เปอร์เซน มูลค่ารวม5000ล้านบาท อยากทราบว่ายางพารามีมูลค่าส่งออกเท่าไรตอบ 1000
  • บริษัทแห่งหนึ่งมีฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ผู้บริหารควรใช้สื่อสารสนเท
   ชนิดใด
   1 สารสนเทศส่วนบุคคล
   2 สารสนเทศกลุ่มงาน
   3 สารสนเทศองค์กร
   4 สารสนเทศการสื่อสาร (อาจจำผิดไปบ้างนะค่ะแต่ประมาณนี้)
  • ข้อที่แยกตัวประกอบแบบกำลังสอง 3 นะ -(3*3)-6*3=9 อ่
  •  ถ้า กบ เป็น ตำรวจ แล้ว เก่งจะเป็นโจร
  • เศษรฐกิจพ่อเพียง พึ่งพาตัวเองได้ ตอบ ทางสายกลาง
  • A/25 เป็นกี่เปอร์เซนของ 2A
  • การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ
   ความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน
   ใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ
  • ข้อเดอะสตาร์ ตอบแคน
  •   2,4,6,8,…,102 บวกกันแล้วได้เท่าไหร่อ่ะค่
  •   ‎1+3+5+7+…+A = 121
   1+3+5+7+…+49=B
  • Ctrl-Z คือ เลิกทำ
  • Ctrl+D ย้อนกลับ 
  • ชั้นความลับ อยู่เหนือครุฑ ชั้นความเร็ว อยู่ เหนือ ที่…
  • 0.5,0.25,0.125…a…มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
  •  A=0.0625
  •  การประชุม World Economic Forum on East Asia ปี 2555 ภายใต้หัวข้อ Shaping the Region’s Future through Connectivityตอบ ช้อยที่บอกมีการเชื่อมต่อ
  • ที่ลงท้ายด้วย แล้วแต่จะโปรด $ นมัสการ
  • เรียน เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย อ้างถึง หรือ เรียน เรื่อง อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย
  • เครื่องพิมพ์ dot matrix นิยมใช้มากที่สุด
  • เรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย
  • Word ที่ใช้กับไฟล์อื่น ตอบ *doc หรือ *docx
  • ยาบ้าประเภท1
  • ข้อพิมพ์แบบบ้านอ่ะ….ใช้เครื่องปริ้นอะไร
  • เมื่อต้องการ เก็บข้อมูลหน้า webpage ในเว็บไซต์ ให้ครบทุกข้อความต้องเลือก save เป็นแบบใด 
   -webpage,HTML only(*html) ไม่ชัวร์ว่าถูกรึป่าวนะคะ รอผู้รู้ยืนยันอีกทีค่ะ
  • ต้องขยายคอลัมน์ให้กว้างขึ้ 
   ตั้งค่าแนวนอนภาษาอังกฤษ Page setep Margins Ladscap
  • Domain Name ( โดเมนเนม ) คือ ชื่อเว็บไซต์ (www.yourdomain.com)
  • ปากไม่ตรงกับใจ ตรงกับสำนวนใด .. ปากว่าตาขยิบ
  • power point 2010 จะได้ไฟล์ สกุลใด 
   ตอบ .pptx
  • หนังสือสั่งการ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อที่ไม่ใช่ คือ แถลงการณ์
  • แถลงการไหมครับ แถลงการณื ครับ เป้นหนังสือประชาสัมพัน
  • ข้อที่เป็นรูปแผนที่ประเทศไทยตีความว่า เศรษฐกิจตก
  •  เศราศาสตรืกันเพราะเห็นเป็นสัญลักเงิน
  • What do you do in Top’s supermarket? ตอบ cashier
  • A/25 คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของ 2A ตอบ 2
  • หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตอบ เท่าไหร่กันอ่ะ เราตอบ 1024
  •  เก็นถึง พศ…. กับ เก็บจนถึง พศ…. ตอบไรอ่ะ
  • หาพื้นที่ 4 เหลี่ยม….ที่มี 8 เหลี่ยมข้างใน….ที่ 8 เหลี่ยมยาวด้านละ 32….เราตอบ 1600 ตร.ซม. (40×40)แต่ละด้านนมันได้ 4+32+4 = 40….หา 4 ได้จากสูตร a^2 = b^2+c^2 จะได้ 32 = 4^2 + 4^2
  • ข้อใดไม่ใช่การต่อแบบไร้สาย….ตอบ Fiber Optic
  • ที่เขียนจดหมายถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่  ตอบเรียนและด้วยความเคารพ ครับ
  • เชื่อมต่อใกล้ๆ….ใช้ LAN
  • วันที่หนังสือราชการให้ตอบ วันที่ เดือน พ.ศ ไปเลย เช่น 15 มกราคม 2555
  • ถามว่าบุคคลใด ที๋มีสัญชาติไทย
  • เงื่อนไข ตอบ IF (คอม)
  • แบบตราหนังสอรับ ตอบส่วนราชการ ผมตอบผิดตอบเลขรับ
  •  ข้อใดไหว้พ่อแม่ได้ถูกต้อง อันนี้ใช่ตอบ นิ้วหัวแม่มือจรดจมูกป่ะ
  •  y-z ถ้าวัดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้เท่าไร
  •  ชั้นความลับ ประทับเหนือครุุฑ
  •  ความเร็ว ประทับเหนือที่ ของหนังสือ
  •  The big factories
  •  ทฤษฏีใหม่ของในหลวง
  •  ภาษาไทยข้อแรกได้มั่ง ที่ว่า อุปมาโวหาร … บรรยายโวหาร …. สาธกโวหาร
  •  สรรพนามรู้สึกว่าจะตอบข้อ ที่มีสรรพนามว่าเล่มอ่ะ
  •  าเปรียบเทียบความงามของผู้หญิงไรสักอย่างอ่ะ เปรียบว่าหน้าเหมือนดวงจันไรงี้
  •  เวลาเราเซฟไล์จาก 2010 เวลาย้ายอะไรสักอย่างอ่ะ จะเปนอะไร ที่มันมี doc docx อะไรเนี่ยแหละ
  •  ข้อที่ให้ร้านค้ามา 4 ร้าน….ที่บอกว่า ติดป้ายราคานี้….แล้วขายจริงๆ ราคานี้….แล้วถามว่าข้อไหนถูกต้องอ่ะ
   ที่ตอบ ร้านที่ 4 ลดให้ 10% 
  • จำได้แต่ว่ามีข้อนึงมั่วไปว่า comes อ่ะค่ะ ข้อที่ถามว่าน้ำมันมาจากเมล็ดอะไรซักอย่าง (อันนี้มั่วนะคะ ไม่แน่ใจ)
  •  Cpu. เปรียบเหมือนอวัวะส่วนใดของคอมฯ
  •  ข้อที่ให้ หาผล A+B ตอบ 636 ท่อนซุง ตอบ 600 อุปมา นักเรียน ตำรวจ ตอบ กฎระเบียบ วินัย อนุกรม ตอบ 36 เครื่องปริ้นเอกสาร ใช้ ดอทปริ้น ปริ้นเอกสารแบบ ใช้ พลอทเตอร์
  •  1/2(3)+…….1/99(100) ‎1/2(3) + 1/3(4) + 1/4(5) + … + 1/99(100) = 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + 1/4 – 1/5 + …- 1/100
   = 1/2 – 1/100 = 0.5 – 0.01 = 0.49
  • สามเหลียมมุม45องสา y+z 
  •   พุทธชยันตรี=กี่พยางค์ครับ
  •  หนังสือรับรอง **หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า
  •  ข้อที่ถาม หน่วยงานไหนส่งหนังสือหากันใช้ หนังสือภายในได้นะ 

   1.สนง.ปปส , สนง.ปปง 
   2.กรมทรัพยา…,กรมพัฒนาที่

  • ดิน 
   3.กรมบัญชีกลาง ,สำนักงบประมาณ 
   4.ดีเอสไอ ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  •  เรียงลำดับ รายงานการประชุม 

   1.เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   2.เรื่องรับรองรายงานการประ

  • ชุม 
   3.เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   4.เรื่องที่เสนอในที่ประชุมพิจารณา 
   5.เรื่องอื่น ๆ
  •  หากต้องการเซฟไฟล์ microsoft word 2010 เพื่อนำไปเปิดใช้งานกับเวอร์ชั่นอื่น ต้องเซพไฟล์นามสกุลใด 

   ตอบ .doc

  •  -ให้รูปภาพมาเป็นคนขายแมวและข้างๆมีแมวถูกทรมานโดยการต้ม ตรงกับ คำตอบ-1.ค้ารถมือสอง2.จำไม่ได้3.ค้าแรงงานเด็ก4.ค้าสัตว์ป่า  ตอบ ค้ารถมือสองครับ เพราะมันถามว่าตรงกับสำนวนใด
  •  ความรู้ความสามารถทั่วไปข้อที่เป็นตารางมาให้ แล้วให้เรียง ค่าเฉลี่ยน ฐานนิยม และมัธยฐาน ใครตอบอะไรบ้าง เราตอบ ฐานนิยม16 ค่าเฉลี่ย 15.2 แล้ว มัธยฐาน 15
  •  มีนักเรียน 5 คนครูคิดค่าเฉลี่ยได้ 22.4 แต่ครุคิดผิด 2 คน เพราะมองเห็น18 เป็น13 มองเห็น 15 เป็น 25 ค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องคือ เราตอบ21.4
  •  ของ 500 ลดไห้เหลือ 400 ถามว่าลดไห้กี่เปอเซน เราตอบ 20 %
  •  ‎0.25 0.125 0.0625 …
  •  ด้าน Y+Z ตอบ 8 root 3
  •  เลิกเหล้า เลิกจน สื่อเรื่องใด เราตอบ ทำให้เสียทรัพย์นะ
  •  การใช้สติในการคิด พูด ทำ ใช้เมื่อใด ก.ก่อน ข.ขณะ ค.หลัง ง.ก่อนและหลัง เราตอบ ก่อนคิด อ่ะ
  •  ไหว้พ่อ แม่ ระดับใด เราตอบ หัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูก ปลายนิ้วชี้ออยู่ระหว่างคิ้
  •  ข้อที่ตอบเเทนบุญคุณพ่อเเม่ ตอบรู้จักบุญคุณเเละตอบเเทนบุญคุณพ่อเเม่ ไม่รู้จะถูกไหม
  •  การหยุดรถตรงทางม้าลายให้คนข้ามถนน ตรงกับธรรมข้อใด 
   ตอบข้อไหนกันค่ะ 1.เนติธรรม 2.คติธรรม 3.สหธรรม 4.วัตถุธรรม เราตอบ เนติธรรม
  •  จุดเด่นของ WINDOWS คือ??? เราตอบ ข้อแรก มีซอฟแวร์รองรับเยอะ ค่ะ
  •  พท.8000 ตารางเมตรแบ่งเปนทางเดิน750ตรางเมตรแบ่งพื้นที่ให้เช่า ช่องละ45ตารางม.จะได้กี่ห้อง เราตอบ 
  •  อะไรไม่ใช่บรรทัดฐานของสังคม ตอบการปกครอง
  • จากรูป เป็นแปดเหลี่ยมด้านเท่า

   มีa=32ซม 
   แล้วพิ้นที่สี่เหลี่ยมเขียวๆมีขนาดเท่าไหร่คับ


    

  มีโปรโมชั่นแจกฟรี 3 คะแนนด้วย เพราะไม่มีคำตอบในโจทย์ไม่แน่ใจว่าสามข้อนี้หรือเปล่า


  • ข้อ1 2+4+6+..+102
   วิธีทำ ให้เอา 2 หารทั้งหมด จะได้ 1+2+3…+51 แล้วใช้สูตร (ต้น+ปลาย)Xท้าย แล้วหารด้วย2 จะได้ 1326 แล้วนำสองไปคูนกลับจะได้ 2652
   แต่ในช้อยมีแต่ 5xxx ทั้งนั้นเลย ขนาด 1+2+3+…+100 ยังได้ 5050 เลยนี้บวกแต่เลขคู่ จะได้ถึง 5xxx ได้ไง

   ข้อ9 A#B=A+B-2AB  ให้หาข้อใดผิด 
   ข้อ ก ง ถูก แต่ ข คิดได้ –18=3 ส่วน  ค คิดได้ –13>-7 ผิดสองข้อ ไม่รู้ตอบอะไร

   ข้อ20 เป็นรูปแปดเหลี่ยม ด้านยาว 32 เซน แปดด้าน ถ้ามีส่วนเพิ่ม X ที่ถูกตัดไป จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม จตุรัส จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส 
   คำนวณค่า x  จาก ค่า sin45 =x/32 แล้ว x= 22.6 จะได้ส่วนของ x ที่ถูกตัดไปสองส่วนจะหาความยาวด้าน ต้อง 32+x+x จะได้ 32+22.6+22.6= 77.2 เซนติเมตร คือด้านของสี่เหลี่ยมเต็ม
   สูตรหาค่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส 77.2 x 77.2 = 5959.84 ตารางเซนติเมตร ในช้อยมีแต่ 1xxx มันก็ไม่มีในคำตอบอีก