สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับโอน ข้าราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 – 31 ต.ค. 2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงพ

Read more

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ  [รับโอน]นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

สำนักข่าวกรองแห่งชาต

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับโอน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงเ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ [รับโอน]นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงเ

Read more

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ [รับโอน-ย้าย]ช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 13 ก.ย. 2556)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

Read more

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รับโอน) (3 – 21 มิ.ย. 2556)

ศาลปกครองเปิดรับสมัค

Read more