ปปง. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย บัดนี้ -16 มี.ค. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล

“ปปง.” ล

Read more