กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ –  รับจ้างดำเนินงานดูแล แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน รวบรวมรายงานผล สรุปผลการใช้งานและปัญหาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบ 23 -25 มิ.ย. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเทศสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more