สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

มหาิวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ บุคลากร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด,เจ้าหน้าที่คนงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,ช่างเทคนิค,สถาปนิก,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,พนักงานขับรถยนต์,นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (20 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

เทศบาลเมืองสิงหนคร จ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย (24 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.โคกจาน จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,บุคลากร,นักวิชาการศึกษา (3 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.โคกสว่าง จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (3 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.วาริน จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานพัสดุ,สันทนาการ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการส่งเสริมคุณภาพ (3 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.หนองไผ่ จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการสาธารณสุข (16 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.หนองเหล่า จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ช่างโยธา,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานการประปา,บุคลากร,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (3 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.ธาตุ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,ช่างโยธา,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,บุคลากร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิชาการศึกษา (3 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more