Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นิติกรปฏิบัติการ (1 – 28 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง "นิติกรปฏิบัติการ"

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 11,280 – 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
การรับสมัครสอบ: สมัครทางอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ 1-28 มีนาคม 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ดูประกาศคลิกที่นี่
เว็บไซต์ สำนักงานศาลยุติธรรม คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ (50 อัตรา) “นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ” (ช/ญ) (4-22 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมราชทัณฑ์ 2556 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 42 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ(งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ)
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


รายละเอียดวุฒิ : – เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบคลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กองทัพอากาศ แก้ไขประกาศ รับสมัครสอบ 2556

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ให้แก้ไข ผนวก ก ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 56 ดังนี้
1. ลำดับที่ 8 คุณวุฒิปริญญาตรีทางภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ จากข้อความว่า สังกัด "ส่วนกลาง บน.1 บน.4 บน.7" สถานที่ "กทม. นครราชสีมา นครสวรรค์ สุราษฎร์ฯ" จำนวน "4" เป็น สังกัด "รร.การบิน บน.4 บน.7" สถานที่ "นครปฐม นครสวรรค์ สุราษฎร์ฯ" จำนวน "3"

2. ลำดับที่ 14 ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จำนวน "1" เป็นจำนวน "2"

นอกนั้นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราค 2556


คำแนะนำ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)
เรียนผู้สมัครสอบทุกท่าน รูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครสอบต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน ลักษณะของรูปถ่ายที่ไม่ผ่านการพิจารณามีดังต่อไปนี้

1. รูปถ่ายครึ่งตัว (ไกลเกินไป)
2. ภาพเบลอ (เห็นหน้าไม่ชัดเจน)
3. ภาพถ่ายเล่น (มีการโพสต์ท่าทางในการถ่ายรูป)
4. ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป
5. ภาพเอียง หรือตะแคงข้าง

อนึ่ง เมื่อ upload รูปภาพแล้ว ควรตรวจสอบรูปถ่ายของท่านให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการสมัครในขั้นต่อไป

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครและขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร
 2. การสมัครให้เข้าไปที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสมัคร
 3. เข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่กำหนดในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด (-)
 4. นำเฉพาะรูปถ่ายของผู้ที่สมัครสอบที่ เตรียมไว้ในเครื่องสแกนเนอร์ (โดยเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ ขนาด 1×1.5 นิ้ว ให้ระบุชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดรูป 120×150 pixels และขนาดไฟล์ ไม่เกิน 50 Kbytes)
 5. ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกได้
 6. สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่ธนาคารทันที หลังจากกรอกใบสมัครและได้ส่งข้อมูลการสมัครแล้ว
 7. นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้งเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร หากพ้นกำหนดอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสมัคร
 8. ชำระเงินแล้ว 5 วันทำการ (นับตั้งแต่วันชำระเงินที่ธนาคาร) ให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบพร้อม หมายเลขประจำตัวสอบ โดยให้ใช้กระดาษ A4 สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ โดยให้นำบัตรประจำตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบคู่กับบัตรประชาชนหรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ส่วนใบสมัครให้มายื่นภายหลังจากการประกาศชื่อผู้สอบผ่านรอบแรกพร้อมหลักฐาน ตามข้อ 6


สอบถามปัญหาขั้นตอนการกรอกใบสมัคร โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๔๐๒-๓, ๐ ๒๕๓๔ ๒๔๐๕, ๐ ๒๕๓๔ ๒๔๔๐-๑

สอบถามเรื่องคุณวุฒิ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ – ๙๑


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการเงินทหารบก เตรียมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “นายทหารประทวน” (มี.ค.2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการเงินทหารบกเตรียมรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

"กรมการเงินทหารบก มีแผนงานที่รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 60 อัตรา ประมาณห้วงเดือน มีนาคม 2556 โดย
รับสมัครจากผู้ที่จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายพาณิชยกรรม (ต้องศึกษาวิชาบัญชี
อย่างน้อย 6 หน่วยกิต) อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 25 ปี มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทย
โดยกำเนิด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนงานจากกองทัพบก ทั้งนี้ถ้าได้รับการอนุมัติ
แผนงานจากกองทัพบกแล้ว จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป"

แจ้งข่าวให้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่สนใจและมีคุณสมบัติครบ


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,วิทยาจารย์ปฏิบัติการ” (13 ก.พ.-6 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 "นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,วิทยาจารย์ปฏิบัติการ" (13 ก.พ.-6 มี.ค. 2556)

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : วิทยาจารย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16,400-15,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง คณิตศาสตร์, ทางคณิตศาสตร์ศึกษา, ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์, ทางการสอนคณิตศาสตร์, ทางคณิตศาสตร์เพื่อการสอน และทางคณิตศาสตร์และสถิติ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ โดยสรุป ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนและการอบรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ตามเอกสารหมายเลข 2)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งวิทยาจารย์ปฏิบัติการโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. วิชาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (150 คะแนน)
– วิชาการด้านคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับแคลคูลัส และสถิติ
2. วิชาความรู้ และทักษะสอน (50 คะแนน )
– ทดสอบภาคปฏิบัติด้านปฏิบัติการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ทักษะ/สมรรถนะ : การสอน


ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านควบคุมการจราจร)
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ โดยสรุป ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการจราจร การใช้อุปกรณ์เครื่องมือของระบบควบคุมการจราจร (VTMIS) และระบบฐานข้อมูลท่าเรือ (PMIS) วิทยุสื่อสารติดต่อกับเรือด้วยภาษาอังกฤษด้วยศัพท์เทคนิคทางเรือ เข้าเวรยามปฏิบัติงานตามวงรอบเพื่อการให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(ตามเอกสารหมายเลข 1)
ดังนั้น ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติงาน ลักษณะงานดังกล่าวได้ โดยต้องไม่มีอาการของโรคตาบอดสี ความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางภาษา ปัญหาการพูดติดอ่าง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้ทางด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ สินค้า และการเดินเรือ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เช่น พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน (อนุสัญญา COLREG 72) เป็นต้น
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยการเดินเรือระหว่างประเทศ (อนุสัญญา SOLAS 74-82) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินเรือ
– ความรู้เกี่ยวกับระบบ VTS
2.ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
– (การแปลเต็มรูปแบบ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
– ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษทางเดินเรือ
ทักษะ/สมรรถนะ : ภาษาอังกฤษ


เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่
เว็บไซต์หน่วยงานรับสมัครสอบ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,วิทยาจารย์ปฏิบัติการ" (13 ก.พ.-6 มี.ค. 2556)
1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบงาน 34 อัตรา (11 ม.ค. – 11 ก.พ. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 "นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการตรวจสอบ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เศรษฐกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการบัญชีและการเงิน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิชาการสัตวบาล,นายสัตวแพทย์,นักวิชาการการตลาด,นักวิชาการผลิตภัณฑ์,วิศวกร" 34 อัตรา (11 ม.ค. – 11 ก.พ. 2556)

สำหรับผู้จบ ปริญญาตรี ปริญญาโท

อายุไม่เิกิน 35 ปี

รับสมัครวันที่ 11 มกราคม 2556 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2556

สมัครด้วยตนเอง
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ๑๖๐ หมู่ ๑
ถนนมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐ โทร. ๐-๓๖๓๔-๒๐๑๕ หรือฝ่ายอานวยการองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่ ๘๙/๒ บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๑๔ หมู่ ๓
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐-๒๕๖๘-๒๕๗๓

สมัครทางไปรษณีย์
Download ใบสมัคร คลิกที่นี่ และยื่นใบสมัครทางอีเมล์ personnel@dpo.go.th พร้อมส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

กำหนดการสอบ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. พร้อมกันเพียงแห่งเดียว ณ สานักงานใหญ่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่ ๑๖๐ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
——————————-
ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รวม ๓๔ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัคร
ก. ตาแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ๔-๕ จานวน ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในงาน
ฝ่ายอานวยการ
คุณสมบัติทั่วไป
๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ข. ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ ๔-๕ จานวน ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานตรวจสอบอานวยการ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
คุณสมบัติทั่วไป
๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
/ คุณสมบัติ…

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ฃ. ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔-๕ จานวน ๒ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกแผนงานและงบประมาณ กองแผนงานและโครงการ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
คุณสมบัติทั่วไป
๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันทุกสาขา
๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ค. ตาแหน่งเศรษฐกร ๔-๕ จานวน ๒ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกติดตามและประเมินผล กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน
คุณสมบัติทั่วไป
๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติ
๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ฅ. ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๔-๕ จานวน ๒ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกระบบงานคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน จานวน ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกสารสนเทศงานบริหาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน จานวน ๑ อัตรา
/ คุณสมบัติ…

คุณสมบัติทั่วไป
๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ฆ. ตาแหน่งนักวิชาการบัญชีและการเงิน ๔-๕ จานวน ๓ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จานวน ๒ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป สานักงาน อ.ส.ค.
ภาคเหนือตอนบน จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ง. ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๔-๕ จานวน ๔ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จานวน ๒ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล จานวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
/ คุณสมบัติ…

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ
๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
จ. ตาแหน่งนิติกร ๔-๕ จานวน ๒ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกนิติกรรมสัญญาและคดี กองกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จานวน
๑ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกนิติการและระเบียบ กองกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จานวน
๑ อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ฉ. ตาแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ๔-๕ จานวน ๓ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิชาการโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการ
เลี้ยงโคนม จานวน ๒ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์
๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
/ ช. ตาแหน่ง…

ช. ตาแหน่งนายสัตวแพทย์ ๕ จานวน ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริม
การเลี้ยงโคนม
คุณสมบัติทั่วไป
๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทยศาตร์
และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา
๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ซ. ตาแหน่งนักวิชาการการตลาด ๔-๕ จานวน ๗ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารการขาย กองการขาย ฝ่ายการตลาดและการขาย จานวน
๑ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สานักงาน
อ.ส.ค.ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) จานวน ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สานักงาน
อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) จานวน ๒ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สานักงาน
อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น) จานวน ๒ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สานักงาน
อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย) จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือการบริหารจัดการ
๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
/ฌ. ตาแหน่ง…

ฌ. ตาแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ ๔-๕ จานวน ๕ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตภัณฑ์นม ๑ (สเตอริไรส์) กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.
ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) จานวน ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนม
ปราณบุรี) จานวน ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
(โรงงานนมสุโขทัย) จานวน ๒ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
(โรงงานนมเชียงใหม่) จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี
หรือวิศวกรรมอาหาร
๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ญ. ตาแหน่งวิศวกร ๔-๕ จานวน ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
(โรงงานนมสุโขทัย)
คุณสมบัติทั่วไป
๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมการผลิตหรือ
วิศวกรรมอุตสาหการ
๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
/ ๓. หลักฐาน…

๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
๓.๒ สาเนาปริญญาบัตรและสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่รับสมัครจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๓ สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล
หลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเขียนคารับรองว่า
“สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร
๔. กาหนดการรับสมัคร
กาหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ในวันและเวลาราชการ
๕. สถานที่รับสมัคร
๕.๑ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ๑๖๐ หมู่ ๑
ถนนมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐ โทร. ๐-๓๖๓๔-๒๐๑๕ หรือฝ่ายอานวยการองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่ ๘๙/๒ บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๑๔ หมู่ ๓
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐-๒๕๖๘-๒๕๗๓
๕.๒ Download ใบสมัครที่ www.hrtdm.com , www.dpo.go.th และยื่นใบสมัครทาง
E-mail : personnel@dpo.go.th พร้อมส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์
๖. กาหนดการสอบคัดเลือก
กาหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง
๑๕.๓๐ น. พร้อมกันเพียงแห่งเดียว ณ สานักงานใหญ่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่
๑๖๐ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่สถานที่รับสมัครใน
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หรือที่ www.hrtdm.com , www.dpo.go.th
/๗. หลักสูตร…

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกมี ๒ ภาค ดังนื้
๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนน
เต็ม ๒๐๐ คะแนน)
วิชาที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วิชาที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๗.๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้ กาหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่งก่อน และเมื่อเป็นผู้สอบผ่านจึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๘. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงลาดับจากผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งสูงสุดลงมาตามลาดับ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๓ คน และไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่
วันที่ขึ้นบัญชี
๙. การบรรจุและการแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่งว่างเพิ่มอีก องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านก ารสอบคัดเลือกที่เหลืออยู่
หรือจะดาเนินการสอบคัดเลือกใหม่ก็ได้
๑๐. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
๑๐.๑ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรีทั่วไป จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งใน
ตาแหน่งระดับ ๔ อัตราเงินเดือน ๑๐,๑๕๐.-บาท
๑๐.๒ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการบัญชีและการเงิน นักวิชาการผลิตภัณฑ์ และวิศวกร จะได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งในระดับ ๔ อัตราเงินเดือน ๑๒,๖๙๐.- บาท ยกเว้นปริญญาตรีในตาแหน่งนายสัตวแพทย์ จะได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งในระดับ ๕ อัตราเงินเดือน ๑๒,๖๙๐.- บาท
/ ๑๐.๓ ผู้สมัคร…

๑๐.๓ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาโททั่วไป จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งใน
ตาแหน่งระดับ ๕ อัตราเงินเดือน ๑๒,๖๙๐.-บาท
๑๐.๔ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการบัญชีและการเงิน นักวิชาการผลิตภัณฑ์ และวิศวกร จะได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งในระดับ ๕ อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๙๐.- บาท
ทั้งนี้ ตาแหน่งข้างต้น (ตามข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๓) จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
คณะรัฐมนตรี (ปริญญาตรี-โท รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ ๑๕,๐๐๐.-บาท) และตาแหน่งทั้งหมดจะได้รับสวัสดิการ
ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมี
การทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน หากผ่านการประเมินเมื่อพ้นระยะเวลาทดลอง
งาน จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน อ.ส.ค.ตามตาแหน่งที่สมัครไว้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
นพดล ตันวิเชียร
(นายนพดล ตันวิเชียร)
รองผู้อานวยการ ทาการแทนผู้อานวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการตรวจสอบ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เศรษฐกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการบัญชีและการเงิน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิชาการสัตวบาล,นายสัตวแพทย์,นักวิชาการการตลาด,นักวิชาการผลิตภัณฑ์,วิศวกร" 34 อัตรา (11 ม.ค. – 11 ก.พ. 2556)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

เว็บไซต์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ” (7-28 ก.พ. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ "นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ" (7-28 ก.พ. 2556)

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง ฯ จะกำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญา ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล และทางวาริชศาสตร์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง จะกำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง ฯ จะกำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาตร์ ทางการประชาสัมพันธ์


เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 • [download id=”25″]
 • [download id=”26″]

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ" (7-28 ก.พ. 2556)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ 2556 “ผู้ช่วยพนักงานธุรการ” 260 อัตรา (1-7 ก.พ.2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ งานรัฐวิสาหกิจ 2556 "ผู้ช่วยพนักงานธุรการ" 260 อัตรา (1-7 กุมภาพันธ์ 2556) 


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ


ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสำนักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555 


สำหรับ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) 


คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 27 ก.พ. 2556 


สอบข้อเขียนวันที่ 10 มี.ค. 2556

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน สอบงานรัฐวิสาหกิจ 2556 "ผู้ช่วยพนักงานธุรการ" 260 อัตรา (1-7 กุมภาพันธ์ 2556)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตราสมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ


ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสำนักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555


สำหรับ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556


คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาดังนี้

 1. กฎหมายและการจัดการ
 2. การจัดการ
 3. การจัดการการคลัง
 4. การจัดการการเงิน
 5. การจัดการการตลาด
 6. การจัดการงานคลัง
 7. การจัดการงานบริหารระดับสูง
 8. การจัดการเชิงกลยุทธ์
 9. การจัดการตลาด
 10. การจัดการทั่วไป
 11. การจัดการทั่วไปและการตลาด
 12. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 13. การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล
 14. การจัดการสำนักงาน
 15. การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
 16. การจัดการองค์การ
 17. การจัดการธุรกิจ
 18. การจัดการธุรกิจด้านการเงิน
 19. การเงินและเศรษฐศาสตร์
 20. การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 21. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
 22. พัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร ์การคลัง
 23. 24 พัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร การเงิน
  25 เศรษฐศาสตร 
  26 เศรษฐศาสตร การคลัง
  27 เศรษฐศาสตร การเงิน
  28 เศรษฐศาสตร การเงินและการคลัง
  29 เศรษฐศาสตร การเงินและการธนาคาร
  30 เศรษฐศาสตร ทฤษฎี
  31 เศรษฐศาสตร ธุกิจ แขนงวิชาธุรกิจการเงินและการธนาคาร
  32 เศรษฐศาสตร ธุรกิจ
  33 เศรษฐศาสตร ธุรกิจ แขนงวิชาการวิเคราะห เชิงปริมาณทางธุรกิจ
  34 เศรษฐศาสตร ธุรกิจและการจัดการ
  35 เศรษฐศาสตร ธุรกิจการจัดการ
  36 เศรษฐศาสตร และการเงินระหว*างประเทศ
  37 เศรษฐศาสตร และการจัดการในอิสลาม
  38 เศรษฐศาสตร สหกรณ 
  39 สื่อเพื่อการโฆษณาและการตลาด
  40 บริหารธุรกิจ-การตลาด
  41 บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการตลาด
  42 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
  43 นิเทศศาสตร การตลาด
  44 เทคนิคทางการตลาด
  45 การสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา
  46 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
  47 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
  48 การสื่อสารการตลาด
  49 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
  50 การบริหารการตลาด
  51 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 
  52 การตลาดทั่วไป
  53 การตลาด
  54 การจัดการทั่วไปและการตลาด
  55 การจัดการการตลาด
  56 การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
  57 การเงิน
  58 การเงินธุรกิจ
  59 การเงินและการคลัง
  60 การเงินและการธนาคาร
  61 การเงินและการธนาคารระหว*างประเทศ
  62 การเงินและการลงทุน
  63 การจัดการการเงิน
  64 การจัดการธุรกิจด านการเงิน
  65 การธนาคารและการเงิน
  66 การบริหารการเงิน
  67 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
  68 การบัญชีและการเงิน
  69 การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
  70 ธุรกิจการเงินและการธนาคาร
  71 บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556
  72 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี
  73 การบัญชี
  74 การบัญชีต นทุน
  75 การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  76 การบัญชีบริหาร
  77 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  78 การสอบบัญชี
  79 ธุรกิจศึกษา(บัญชี)
  80 บริหารธุรกิจ-การบัญชี
  81 บัญชีการเงิน
  82 บัญชีต นทุน
  83 บัญชีบริหาร
  84 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  85 วิชาชีพการบัญชี
  86 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
  87 การบริหารการประชาสัมพันธ และสื่อสารมวลชน
  88 การประชาสัมพันธ 
  89 การประชาสัมพันธ และการโฆษณา
  90 การประชาสัมพันธ และการสื่อสารองค กร
  91 เทคโนโลยีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
  92 นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
  93 คอมพิวเตอร ธุรกิจ
  94 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร ธุรกิจ
  95 กลยุทธ การบริหารทรัพยากรมนุษย และองค การ
  96 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
  97 การจัดการองค การและทรัพยากรมนุษย 
  98 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
  99 การบริหารทรัพยากรมนุษย และองค การ
  100 การบริหารองค การและทรัพยากรมนุษย 
  101 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  102 เศรษฐศาสตร ทรัพยากรมนุษย 
  103 เศรษฐศาสตร ธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
  104 เศรษฐศาสตร แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย 
  105 องค การและทรัพยากรมนุษย 
  106 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเลขานุการ
  107 การเลขานุการ
  108 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  109 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
  110 ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 27 ก.พ. 2556


สอบข้อเขียนวันที่ 10 มี.ค. 2556 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556


งานราชการ 2556  ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน สอบงานรัฐวิสาหกิจ สอบงานธนาคาร "ผู้ช่วยพนักงานธุรการ" (1-7 กุมภาพันธ์ 2556)


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 มัครงาน ธกส 2556

 • [download id=”19″]
 • [download id=”20″]

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน,พลอาสาสมัคร” (ช./ญ.) (28 ม.ค.-3 ก.พ. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ สำหรับบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง

กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารสารวัตรหญิง และพลสารวัตรชาย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 47 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • นายทหารสัญญาบัตร 1 อัตรา
 • นายทหารประทวน 5 อัตรา
 • พลอาสาสมัคร 41 อัตรา

คุณสมบัติ

ผู้สมัครสอบเพศหญิง จะต้องมีส่วนสูงไม่้น้อยกว่า 165 ซม.

 1. ผู้สมัครสอบเพศชาย จะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 170 ซม.

ระดับความรู้ ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี

รับสมัครสอบด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 3 ก.พ. 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และยืนยันสถานที่สอบ หมายเลขที่นั่งสอบ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

ดาวน์โหลด [download id=”11″]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •