งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ – ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561 https://iqepi.com หางาน งานราชการ เปิดสอบ สมัครสอบ ก.พ. ท้องถิ่น งานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ปลัดอำเภอ สรรพากร ธ.ก.ส. สอบครู 2560-2561 Thu, 20 Jul 2017 22:13:25 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 https://iqepi.com/wp-content/uploads/2016/07/cropped-logo-iqepi-32x32.jpg งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ – ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561 https://iqepi.com 32 32 กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ก.ค. -10 ส.ค. 2560 รวม 12 อัตรา https://iqepi.com/40334/ Tue, 18 Jul 2017 20:21:18 +0000 https://iqepi.com/40334/ “กรมศิลปากร

The post กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ก.ค. -10 ส.ค. 2560 รวม 12 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.ค. -27 ก.ค. 2560 รวม 6 อัตรา https://iqepi.com/40290/ Sat, 15 Jul 2017 14:56:28 +0000 https://iqepi.com/40290/ “กรมควบคุมโรค&

The post กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.ค. -27 ก.ค. 2560 รวม 6 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.ค. -29 ก.ค. 2560 https://iqepi.com/40276/ Fri, 14 Jul 2017 05:24:47 +0000 https://iqepi.com/40276/ “กรมสนับสนุนบร

The post กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.ค. -29 ก.ค. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ก.ค. -18 ส.ค. 2560 รวม 183 อัตรา https://iqepi.com/40266/ Thu, 13 Jul 2017 12:16:05 +0000 https://iqepi.com/40266/ “สำนักงานตำรวจ

The post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ก.ค. -18 ส.ค. 2560 รวม 183 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ก.ค. -10 ส.ค. 2560 รวม 45 อัตรา https://iqepi.com/40261/ Thu, 13 Jul 2017 05:39:08 +0000 https://iqepi.com/40261/ “กรมพัฒนาสังคม

The post กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ก.ค. -10 ส.ค. 2560 รวม 45 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ก.ค. -7 ส.ค. 2560 รวม 17 อัตรา https://iqepi.com/40194/ Fri, 07 Jul 2017 08:25:36 +0000 https://iqepi.com/40194/ “กรมวิชาการเกษ

The post กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ก.ค. -7 ส.ค. 2560 รวม 17 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ก.ค. -31 ก.ค. 2560 https://iqepi.com/40192/ Fri, 07 Jul 2017 08:22:32 +0000 https://iqepi.com/40192/ “กรมวิชาการเกษ

The post กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ก.ค. -31 ก.ค. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ก.ค. -21 ก.ค. 2560 https://iqepi.com/40183/ Fri, 07 Jul 2017 07:53:28 +0000 https://iqepi.com/40183/ “กรมกิจการสตรี

The post กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ก.ค. -21 ก.ค. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ก.ค. -21 ก.ค. 2560 https://iqepi.com/40181/ Fri, 07 Jul 2017 07:51:25 +0000 https://iqepi.com/40181/ “กรมกิจการสตรี

The post กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ก.ค. -21 ก.ค. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ก.ค. -21 ก.ค. 2560 รวม 13 อัตรา https://iqepi.com/40148/ Tue, 04 Jul 2017 14:37:40 +0000 https://iqepi.com/40148/ “กองพลทหารราบท

The post กองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ก.ค. -21 ก.ค. 2560 รวม 13 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ก.ค. -31 ก.ค. 2560 https://iqepi.com/40134/ Sun, 02 Jul 2017 22:45:26 +0000 https://iqepi.com/40134/ “สำนักงานเศรษฐ

The post สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ก.ค. -31 ก.ค. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ค. -21 ก.ค. 2560 รวม 6 อัตรา https://iqepi.com/40130/ Sun, 02 Jul 2017 21:22:10 +0000 https://iqepi.com/40130/ “กรมราชทัณฑ์&#

The post กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ค. -21 ก.ค. 2560 รวม 6 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ก.ค. -1 ส.ค. 2560 รวม 21 อัตรา https://iqepi.com/40103/ Fri, 30 Jun 2017 07:54:52 +0000 https://iqepi.com/40103/ “สำนักเลขาธิกา

The post สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ก.ค. -1 ส.ค. 2560 รวม 21 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ก.ค. -1 ส.ค. 2560 รวม 6 อัตรา https://iqepi.com/40102/ Fri, 30 Jun 2017 07:40:13 +0000 https://iqepi.com/40102/ “สำนักงบประมาณ

The post สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ก.ค. -1 ส.ค. 2560 รวม 6 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -4 ก.ค. 2560 รวม 13 อัตรา https://iqepi.com/40084/ Wed, 28 Jun 2017 07:40:41 +0000 https://iqepi.com/40084/ “กรมการทหารสื่

The post กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -4 ก.ค. 2560 รวม 13 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -27 ก.ค. 2560 รวม 10 อัตรา https://iqepi.com/39990/ Mon, 26 Jun 2017 10:50:54 +0000 https://iqepi.com/39990/ “สำนักงานคณะกร

The post สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -27 ก.ค. 2560 รวม 10 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ค. -27 ก.ค. 2560 รวม 6 อัตรา https://iqepi.com/39988/ Mon, 26 Jun 2017 10:46:44 +0000 https://iqepi.com/39988/ “สำนักงานคณะกร

The post สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ค. -27 ก.ค. 2560 รวม 6 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -14 ก.ค. 2560 https://iqepi.com/39986/ Mon, 26 Jun 2017 10:25:52 +0000 https://iqepi.com/39986/ “กรมโยธาธิการแ

The post กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -14 ก.ค. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -25 ก.ค. 2560 รวม 10 อัตรา https://iqepi.com/39980/ Mon, 26 Jun 2017 06:49:11 +0000 https://iqepi.com/39980/ “กรมโยธาธิการแ

The post กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -25 ก.ค. 2560 รวม 10 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560 https://iqepi.com/39953/ Mon, 26 Jun 2017 03:21:08 +0000 https://iqepi.com/39953/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-12 ก.ค. 2560 รวม 16 อัตรา https://iqepi.com/39945/ Sun, 25 Jun 2017 17:39:47 +0000 https://iqepi.com/39945/ “ไปรษณีย์ไทย&#

The post ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-12 ก.ค. 2560 รวม 16 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -27 ก.ค. 2560 https://iqepi.com/39922/ Fri, 23 Jun 2017 00:27:39 +0000 https://iqepi.com/39922/ “กรมการขนส่งทา

The post กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -27 ก.ค. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-26 มิ.ย. 2560 รวม 5 อัตรา https://iqepi.com/39918/ Thu, 22 Jun 2017 23:05:45 +0000 https://iqepi.com/39918/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-26 มิ.ย. 2560 รวม 5 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-26 มิ.ย. 2560 รวม 5 อัตรา https://iqepi.com/39903/ Wed, 21 Jun 2017 15:51:48 +0000 https://iqepi.com/39903/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-26 มิ.ย. 2560 รวม 5 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 มิ.ย. 2560 รวม 22 อัตรา https://iqepi.com/39897/ Wed, 21 Jun 2017 15:36:46 +0000 https://iqepi.com/39897/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 มิ.ย. 2560 รวม 22 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ก.ค. -23 ก.ค. 2560 https://iqepi.com/39895/ Wed, 21 Jun 2017 15:31:34 +0000 https://iqepi.com/39895/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ก.ค. -23 ก.ค. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2560 รวม 5 อัตรา https://iqepi.com/39885/ Wed, 21 Jun 2017 15:15:00 +0000 https://iqepi.com/39885/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2560 รวม 5 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 มิ.ย. 2560 รวม 8 อัตรา https://iqepi.com/39883/ Wed, 21 Jun 2017 15:11:25 +0000 https://iqepi.com/39883/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 มิ.ย. 2560 รวม 8 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2560 รวม 15 อัตรา https://iqepi.com/39881/ Wed, 21 Jun 2017 15:09:32 +0000 https://iqepi.com/39881/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2560 รวม 15 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2560 รวม 5 อัตรา https://iqepi.com/39846/ Tue, 20 Jun 2017 17:57:42 +0000 https://iqepi.com/39846/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2560 รวม 5 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2560 รวม 6 อัตรา https://iqepi.com/39816/ Tue, 20 Jun 2017 16:31:38 +0000 https://iqepi.com/39816/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2560 รวม 6 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 มิ.ย. 2560 รวม 15 อัตรา https://iqepi.com/39807/ Tue, 20 Jun 2017 15:41:47 +0000 https://iqepi.com/39807/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 มิ.ย. 2560 รวม 15 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 มิ.ย. -20 ก.ค. 2560 https://iqepi.com/39790/ Thu, 15 Jun 2017 22:00:46 +0000 https://iqepi.com/39790/ “สำนักงานปรมาณ

The post สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 มิ.ย. -20 ก.ค. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มิ.ย. -14 ก.ค. 2560 รวม 14 อัตรา https://iqepi.com/39783/ Thu, 15 Jun 2017 07:53:23 +0000 https://iqepi.com/39783/ “กรมกิจการผู้ส

The post กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มิ.ย. -14 ก.ค. 2560 รวม 14 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 มิ.ย. 2560 https://iqepi.com/39769/ Wed, 14 Jun 2017 20:29:56 +0000 https://iqepi.com/39769/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 มิ.ย. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 มิ.ย. 2560 https://iqepi.com/39766/ Wed, 14 Jun 2017 20:23:12 +0000 https://iqepi.com/39766/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 มิ.ย. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-5 ก.ค. 2560 รวม 27 อัตรา https://iqepi.com/39764/ Wed, 14 Jun 2017 20:22:04 +0000 https://iqepi.com/39764/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-5 ก.ค. 2560 รวม 27 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 มิ.ย. 2560 รวม 10 อัตรา https://iqepi.com/39762/ Wed, 14 Jun 2017 20:19:45 +0000 https://iqepi.com/39762/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 มิ.ย. 2560 รวม 10 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2560โรงพยาบาลปทุมธานี https://iqepi.com/39761/ Wed, 14 Jun 2017 20:18:32 +0000 https://iqepi.com/39761/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2560โรงพยาบาลปทุมธานี appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560 รวม 88 อัตรา https://iqepi.com/39736/ Wed, 14 Jun 2017 05:48:36 +0000 https://iqepi.com/39736/ “กองทัพเรือ

The post กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560 รวม 88 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560 https://iqepi.com/39732/ Wed, 14 Jun 2017 04:58:11 +0000 https://iqepi.com/39732/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 มิ.ย. 2560 รวม 19 อัตรา https://iqepi.com/39730/ Wed, 14 Jun 2017 04:55:39 +0000 https://iqepi.com/39730/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 มิ.ย. 2560 รวม 19 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 มิ.ย. 2560 https://iqepi.com/39728/ Wed, 14 Jun 2017 04:52:25 +0000 https://iqepi.com/39728/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 มิ.ย. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -10 ก.ค. 2560 รวม 255 อัตรา https://iqepi.com/39711/ Tue, 13 Jun 2017 03:45:33 +0000 https://iqepi.com/39711/ “กรมส่งเสริมกา

The post กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -10 ก.ค. 2560 รวม 255 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560 รวม 9 อัตรา https://iqepi.com/39700/ Tue, 13 Jun 2017 03:14:25 +0000 https://iqepi.com/39700/ “กรมควบคุมโรค&

The post กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560 รวม 9 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -31 ก.ค. 2560 รวม 8 อัตรา https://iqepi.com/39690/ Mon, 12 Jun 2017 07:54:05 +0000 https://iqepi.com/39690/ “กรมพัฒนาสังคม

The post กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -31 ก.ค. 2560 รวม 8 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-16 มิ.ย. 2560 รวม 25 อัตรา https://iqepi.com/39688/ Mon, 12 Jun 2017 07:35:30 +0000 https://iqepi.com/39688/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-16 มิ.ย. 2560 รวม 25 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560 รวม 5 อัตรา https://iqepi.com/39685/ Mon, 12 Jun 2017 06:35:27 +0000 https://iqepi.com/39685/ “กรมทรัพยากรธร

The post กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560 รวม 5 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2560 https://iqepi.com/39663/ Fri, 09 Jun 2017 15:38:13 +0000 https://iqepi.com/39663/ “สำนักเลขาธิกา

The post สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2560 appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2560 รวม 13 อัตรา https://iqepi.com/39662/ Fri, 09 Jun 2017 15:36:11 +0000 https://iqepi.com/39662/ “กระทรวงสาธารณ

The post กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2560 รวม 13 อัตรา appeared first on ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2560-2561.

]]>