มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บุคคล,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 – 30 ส.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ บุคลากร (11 – 31 ก.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

Read more

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ (11 ก.ค. – 2 ส.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

Read more

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด (บัดนี้ – ไม่ระบุ – 2556)

มหาวิทยาลัยพะเยาเปิด

Read more

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญม.บูรพา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (24 – 26 ก.ค. 2556)

โรงเรียนสาธิต พิบูลบ

Read more

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ช่างไฟฟ้า 3,ช่างเครื่องกล 3 (16 – 30 ก.ค. 2556)

การประปาส่วนภูมิภาค

Read more