สรุปสาระสำคัญ รธน. (ชั่วคราว) 57 –  สำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติสรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557

“สรุปสาระสำคัญ

Read more