งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (บัดนี้ – 9 ส.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สวทช.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่ประกาศ 25/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : –

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะในการเขียนบทความ ทำหนังสือโต้ตอบ คำกล่าว สรุปการประชุม และการเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ
2 สามารถจัดทำฐานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
3 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบริหารความสัมพันธ์ และ/หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
2 จัดกิจกรรม (การประชุม) สัมมนาวิชาการ ฝึกอบรม ปาฐกถา และอื่น ๆ ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakehoder)
3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของหน่วยงาน (ใน Wiki และ http://www.nstda.or.th/eng) และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4 ผลักดันกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามที่มอบหมายให้รับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
5 อำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ขอทราบข้อมูล รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถาม
6 ต้อนรับแขกต่างชาติและนำเยี่ยมชม สวทช. ศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานภายในอุทยาน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช.
7 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าของโครงการ หรือกิจกรรม
8 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

วิธีการสมัครงานราชการสวทช. :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
สมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments