กสท. (CAT) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 15 อัตรา (26 ก.ค. – 9 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กสท. (CAT)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

 

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ

ปฏิบัติงานสังกัด

 • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการ Clound Computing)
  จำนวน 2 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์

 • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการ Clound Computing, ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล)
  จำนวน 4 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล)
  จำนวน 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล)
  จำนวน 3 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างโทรคมนาคม
 • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล ปฏิบัติงานที่ Teleport ศรีราชา)
  จำนวน 4 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างโทรคมนาคม

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


 • ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนบริหารระบบและปฏิบัติการ)
  จำนวน 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างโทรคมนาคม

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์
 • สำหรับคุณวุฒิ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  • สถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 2.75
 • สำหรับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  • สถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.50

วิธีการสมัครงานราชการกสท. (CAT) :

เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

20130725153521_1_page_1

ดูรายละเอียดคลิกเลือกหน้า1 2 3 4 5

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments