มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด (บัดนี้ – ไม่ระบุ – 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เป็นผู้จบปริญญาตรีในสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การจัดการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามการพิจารณาของสาขาวิชา และ

เป็นผู้จบปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด นวัตกรรมนิเทศศาสตร์การตลาด, การประชาสัมพันธ์, การโฆษณาฐ การจัดการการสื่อสาร, การบริหารการสื่อสาร,นโยบายการสื่อสาร, การวางแผนการสื่อสาร, การจัดการสื่อสารแบบบูรณาการ, การตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามการพิจารณาของสาขาวิชา 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัครสอบ

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยพะเยา :

กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไ้ด้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments