วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ หัวหน้าฝ่ายบัญชี,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี,เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน,นักวิชาการด้านการเรียนการสอน,นักวิชาการวัดและประเมินผล,นัวิชาการด้านหลักสูตร,นักวิจัย, (ไม่ระบุ – – 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับด่วน นักวิชาการ,หน.ฝ่ายบัญชี,จนท.,-การเงิน 15 อัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากำลังเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในฝ่ายบัญชี การเงิน จำนวน 7 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป
1.หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 3 อัตรา 3.เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 3 อัตรา , 4.นักวิชาการด้านการเรียนการสอน 2 อัตรา 5. นักวิชาการวัดและประเมินผล 2 อัตรา 6.นักวิชาการด้านหลักสูตร 2 อัตรา 7. นักวิจัย 2 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพเกี่ยวกับสายงานบัญชี ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป มีทักษะความรู้ Program Auto Filght มีประสบการณ์ในด้านการบริหารการศึกษา และมีความรู้ความสามารถในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขณะนี้กำลังเปิดรับด่วน!!!!
หมายเหตุ หัวหน้าฝ่ายการเงิน อายุ 30 ปีขึ้นไป
 

วิธีการสมัครงานราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม :

ผู้สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 7 ชั้น 1 หรือทางไปรษณีย์ หรือ E-mail: human@siamtechu.net วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 วันทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.โทรศัพท์ 0 2878 5060 โทรสาร 0 2878 5012

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments