TOT เปิดรับสมัครงาน **จำนวนมาก (2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

บริษัท TOT เปิดรับสมัครสอบงาน  2556 หลายอัตรา


 

ประกาศรับสมัคร วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ งานประจำศูนย์ปฏิบัติการโครงการตลอด 24 ชั่วโมง

ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ

1. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 18-40 ปี คุณวุฒิปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต,และวิทยาศาสตร์บัณฑิต 15 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน


ประกาศรับสมัครงานผู้ปฏิบัติการงานบริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ประจำ ร้านทีเน็ต เพลินจิต

1. งานบริการอินเตอร์เน็ต ประจำร้านทีเน็ต (เพลินจิต) เพศหญิงหรือชาย อายุ 20-35 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา 2 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน


ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานในโรงพิมพ์ (ประจำศูนย์บริการสิ่งพิมพ์ สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน)

1. งานในโรงพิมพ์ เพศชาย คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่ามัธยม 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า สามารถขับรถปิคอัพได้ (พร้อมใบขับขี่รถยนต์) 2 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน


ประกาศรับสมัครงานด้านช่าง 200 อัตรา (ด่วน!!)

1. งานด้านช่าง อายุระหว่าง 18-35 ปี คุณวุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, และสาขาคอมพิวเตอร์ 200 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน


ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติการพนักงาน Call Center 1177 ประจำศูนย์หาดใหญ่

1. งาน Call Center 1177 (หาดใหญ่) เพศหญิง/ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป คุณวุฒิระดับ ปวส. 1 อัตรา

 รายละเอียดสมัครงาน


ประกาศรับสมัครงานด้านช่าง สามารถปฏิบัติงานได้ทันที (ด่วน!!!)

1. งานด้านช่าง บบน.2.2.1 (สำโรง) คุณวุฒิ ปวช. เพศชาย อายุระหว่าง 21-30 1 อัตรา

 รายละเอียด | สมัครงาน

2. งานด้านช่าง ตบน.2.1 (ซอยอ่อนนุช 33) คุณวุฒิ ปวช. สามารถปฏิบัติงานได้ทันที 4 อัตรา

 รายละเอียด |สมัครงาน


ประกาศรับสมัครงาน Call Center 1490

1. พนักงาน Call Center 1490 เพศชาย/หญิง คุณวุฒิ ปวช.หรือม.6 อายุ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี

รายละเอียด |สมัครงาน


ประกาศรับสมัครงาน Operator 1133 ปฏิบัติงานที่ อาคารแจ้งประสิทธิ์

1. Operator 1133 เพศชาย/หญิง คุณวุฒิ ปวช.หรือม.6 อายุ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี  ไม่จำกัดจำนวนอัตรา

 รายละเอียด | สมัครงาน 


ประกาศรับสมัครงานติดตามหนี้ (ทางโทรศัพท์) ด่วน !!!

1. งานติดตามหนี้ คุณวุฒิ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 (มีประสบการณ์ในการติดตามหนี้อย่างน้อย 1 ปี) 1 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน


ประกาศรับสมัครงานด้านช่าง จำนวนมาก

1. งานด้านช่าง ส่วนระบบบำรุงรักษากลางนครหลวง ที่ 1 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 12 อัตรา

 รายละเอียด | สมัครงาน

2. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาโทรคมนาคม) , วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 5 อัตรา

 รายละเอียด | สมัครงาน

3. งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอก ที่ 1.1 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 20 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน

4. งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร ที่ 1.1 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 15 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน

5. งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.1.1 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 14 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

6. งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.1.2 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 14 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน

7. งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.1.3 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 17 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน

8. งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอก ที่ 1.2 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 13 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน

9. งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร ที่ 1.2 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน

10. งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.2.1 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 26 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน

11. งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.2.2 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 24 อัตรา

 รายละเอียด | สมัครงาน

12. งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.2.3 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 23 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน

13. งานด้านช่าง ส่วนอำนวยการฝ่าย ที่ 1.2 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

รายละเอียด | สมัครงาน


ประกาศรับสมัคร Sale Engineer ปฏิบัติงานที่ ส่วนการขายและลูกค้าสัมพันธ์ที่ 1.2 อาคาร 2 ชั้น 4 เลขที่ 977 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1. Sale Engineer คุณวุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์บัณฑิต 2 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน

 


ประกาศรับสมัครพนักงาน Call Center 1100 ปฏิบัติงานที่ คลองเตย

1. 1100 Helpdask คุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 10 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน

2. 1100 English คุณวุฒิปริญญาตรี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 5 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน

3. 1100 General คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา และไม่อยู่ระหว่างการรอรับปริญญา, มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 30 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน

4. 1100 outbound คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่อยู่ระหว่างการรอรับปริญญา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 10 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน


ประกาศรับสมัครงานช่าง

1. ช่าง คุณวุฒิ ปวช. /ปวส.ทางด้านช่าง ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เทคนิคคอมพิวเตอร์ 100 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน


บริบัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

1. เจ้าหน้าที่ทางด้านช่าง คุณวุฒิ ปวช./ปวส.ทางด้านช่าง 3 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน

2. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน 1  อัตรา  รายละเอียด | สมัครงาน

3. เจ้าหน้าที่บุคคล ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้านบริหารบุคคล 1 อัตรา  รายละเอียด | สมัครงาน

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments