มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (4 – 25 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์  

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน และมีบุคลิกภาพดี
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาัอังกฤษระดับพื้นฐาน

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร.02-649-5543

ตั้งแต่วันที่ 4-25 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: หลัง 25 ก.ค. 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

http://hu.swu.ac.th/updoc/in_in_1924_2556%20%20%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AF%20%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%20%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C_Page_1.jpg

อ่านรายละเอียดคลิกเลือกหน้า1 2

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments