สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ รวม 11 อัตรา นิติกร,เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานขับรถ (5 – 26 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ตำแหน่ง

 • นิติกร 2 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ได้รับปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ได้รับปริญญาตรี ทางอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อัตรา
  ระัดับการศึกษา: ได้รับปริญญาตรี ทางการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • พนักงานขับรถ 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ปวช.

รวม 11 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำักัด ชั้น 1 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-8250-1

ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 09.00-16.00 น. (หยุดพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อ่านรายละเอียดคลิกเลือกหน้า1 2 3 4

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments