ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (15 – 19 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาทเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท)
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางการเกษตร ด้านพืช(พืชไร่, พืชสวน, พืชผัก, ไม้่ผล, การจัดการศัตรูพืช) และด้านกีฏวิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึุิกษาทดสอบการใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรูพืช
2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรูพืช การอนุรักษ์และผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ชีวินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งพืชที่มีคุณสมบัติควบคุมศัตรูพืช
3. ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ชีวินทรีย์และสารธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช
4. ให้บริการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยศัตรูพืช ให้คำแนะนำในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
5. พยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน

– ทักษะ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติงาน เช่น การวางแผนปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ ความคิดริเริ่ม การสื่อสารโดยการพูด และมีปฏิภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีการสมัครงานราชการศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments