ประกาศวันสอบ ครูผู้ช่วย อบจ.ศรีสะเกษ “3 ส.ค. 56”


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนวันสอบ ครูผู้ช่วย อบจ.ศรีสะเกษ เป็นวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 56 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นาย วิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ ดร.นพดล ชำนาญค้า ปลัด อบจ.ศรีสะเกษนายปรีชา ศักดิวงษ์ รองปลัด อบจ.ศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญฯ อบจ.ศรีสะเกษ นายสมบูรณ์ ธงสันเทียะ ผอ.กองการศึกษาฯ อบจ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะะเกษ และพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๗ โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๓ แห่ง ดังนี้.-
๑. โรงเรียนไตรมิตร
๒. โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๓. โรงเรียนกระดุมทองวิทยา
๔. โรงเรียนศิลาลาดวิทยา
๕. โรงเรียนปือใหญ่วิทยบัลลังก์
๖. โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๗. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
๘. โรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา
๙. โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๑๐.โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
๑๑.โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา
๑๒.โรงเรียนราษีไศล
๑๓.โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments