สพฐ.(รร.บ้านตูแตหรำ) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้สอน (8 – 12 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ.(รร.บ้านตูแตหรำ)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัย
2. ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานการสอน ณ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน 2.ภาค ข ความรู้ความสามารถวิชาเอก 50 คะแนน 3. ภาค ค ประเมินความเหมาะสมของบุคคล 50 คะแนน ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ีำกว่าร้อยละ 60

วิธีการสมัครงานราชการสพฐ.(รร.บ้านตูแตหรำ) :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments