Categories
โอน/ย้าย/เลื่อน

กรมควบคุมโรค รับโอน/ย้าย “เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน”

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักโรคติดต่ออุบัติเหตุใหม่ กรมควบคุมโรค มีตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1613 งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักโรคติดต่อทั่วไป (ปฏิบัติราชการสำนักโรคติดต่ออุบัติเหตุใหม่) ว่าง 1 อัตรา และมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments