ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (บัดนี้ – 14 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา)

คุณสมบัติ

อายุไม่เกิน 27 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา GPA.2.75 ขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานในศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness) อย่างน้อย 2 ปี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัย
มีทักษะการให้คำปรึกษาการออกกำลังกายรายบุคคล (Personal Trainer)
มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานให้บริการ การทำงานเป็นทีม และทักษะในการสื่อสาร
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Word, Excel, PowerPoint
สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ ในช่วงเวลา 6.00 – 20.00 น. ได้
สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้คำแนะนำปรึกษาหลักการเสริมสร้างสุขภาพออกกำลังกาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการออกกำลังกายและการใช้อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายอย่างถูกต้องให้แก่พนักงาน ครอบครัวพนักงาน และพนักงานเกษียณอายุในศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB Fitness Center) สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 (สุขุมวิท) และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ธนาคารมอบหมาย

จำนวนอัตรา 1 อัตรา

เอกสารประกอบการสมัคร ประวัติส่วนตัว

วิธีการสมัครงานราชการธนาคารกรุงไทย :

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 14 กรกฎาคม 2556

การคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 14 กรกฎาคม 2556

การคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments