สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ,ผู้ตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 23 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงการอื่นที่จำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ต่อ การค้า การท่องเที่ยว การลงทุนระหว่างประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ จำนวน 5 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน
  เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  การศึกษาระดับ ปวส.
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย
  การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ
  อายุไม่เกิน 30 ปี
  การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานทั่วไป บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ
  เพศชาย/หญิง
  การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมศาสตร์ หรือสาขาสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
  เพศชาย/หญิง
  อายุไม่เกิน 40 ปี
  การศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสาขาการบัญชี การเงิน กฎหมายหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ในวันและเวลาราชการ) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์สเอ เลขที่ 123 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ไปที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์สเอ เลขที่ 123 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (กรุณาวงเล็มมุมซองว่า “สมัครงาน” และ สพพ.จะดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครมาทางอีเมล์ HR@ncda.or.th (กรุณาส่งเป็นไฟล์ PDF)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-617-7676 ต่อ 502

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments