กศน.จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ครู กศน. (1 – 21 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กศน.จ.บุรีรัมย์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่ง

 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • กลุ่มงาน บริการ
  • ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์
  • ค่าตอบแทน 11,450 บาท
  • ปวส. สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน การบัญชี เทคนิคการตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  • ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน กศน. จ.บุรีรัมย์
  • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี
 • นักวิชาการพัสดุ
  • กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
  • ปฏิบัติงานที่ สนง.กศน.จ.บุรีรัมย์
  • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  • ปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอนาโพธิ์
  • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี ได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • ครู กศน. ตำบล
  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • ปฏิบัติงานที่
   • กศน.อำเภอชำนิ
   • กศน.อำเภอนาโพธิ์
   • กศน.อำเภอโนนดินแดง
   • กศน.อำเภอบ้านใหม่ฯ
   • กศน.อำเภอประโคนชัย
   • กศน.อำเภอปะคำ
   • กศน.อำเภอละหานทราย
   • กศน.อำเภอลำปลายมาศ
   • กศน.อำเภอสตึก
   • กศน.อำเภอหนองกี่
   • กศน.อำเภอกระสัง
  • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดวา่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

วิธีการสมัครงานราชการกศน.จ.บุรีรัมย์ :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอและยื่นใบสมัคร และหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์

ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 ก.ค. 2556 *ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments