กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (15 ก.ค. – 6 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 10,200-11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การเลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดำเนินการรับคำร้อง คำขอ และตรวจสอบคำร้องหรือคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับธุรกิจการค้า การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า และจัดทำรายงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ สำรวจ ติดตาม ประมวลข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การค้า ราคาสินค้า ภาวะการผลิต การตลาด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
-ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)
-ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ
-ความรู้เกี่ยวกับสินค้ามาตรฐานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.2503
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

วิธีการสมัครงานราชการกรมการค้าต่างประเทศ :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมการค้าต่างประเทศ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments