งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา,อาจารย์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิจัย,เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์,สัตวแพทย์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน,บัญชี),เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัดนี้ – 19 ก.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์
ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย ขยายเวลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
จำนวน
๓ อัตรา
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบัญชีและการเงิน หรือสถิติ และมีประสบการณ์ในด้าน ERP อย่างน้อย ๓ ปี
-ต้องมีผลสอบ TOEFL โดยได้คะแนน ๔๐๐ คะแนนหรือผลสอบ CU-TEP ได้คะแนน ๓๕ คะแนน หรือผลสอบ TOEIC โดยได้คะแนน ๓๗๕ คะแนน หรือ IELTS ที่ระดับ ๓
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
หลักฐานการสมัคร
แนบไฟล์สำเนาเอกสารผ่านทางเว็บไซต์
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๒๘ มิ.ย. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
สนใจติดต่อ
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๐๙๙ หรือ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline ในวันและเวลาราชการ

 

ดูตำแหน่งอื่นคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28