งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา,อาจารย์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิจัย,เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์,สัตวแพทย์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน,บัญชี),เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัดนี้ – 19 ก.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7
จำนวน
๑ อัตรา
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
– มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและอินเตอร์เน็ตได้ดี
– สามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้เป็นอย่างดี
– หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
-ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
หลักฐานการสมัคร
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๔ ก.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
สนใจติดต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๖๓๑๙ หรือ http://www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline ในวันและเวลาราชการ

ดูตำแหน่งอื่นคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28