งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา,อาจารย์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิจัย,เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์,สัตวแพทย์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน,บัญชี),เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัดนี้ – 19 ก.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม อาจารย์ A5
จำนวน
๑ อัตรา
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– หากมีความรู้และความสนใจด้าน Atmospheric Environment จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
-ต้องมีผลสอบ TOEFL โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๕๐ คะแนนหรือผลสอบ CU-TEP ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๗๕ คะแนน หรือผลสอบ IELTS โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๖.๕ คะแนน (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีการใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ)
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๒ ชุด
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๑๖ ก.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
สนใจติดต่อ
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม โทร. ๐-๒๒๑๘-๘๒๑๘, ๐-๒๒๑๘-๘๑๑๗ หรือ http://www.cric.chula.ac.th ในวันและเวลาราชการ

 

ดูตำแหน่งอื่นคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28